"Ik schaam me voor zoveel armoede"

29 mei 2018
In Amsterdam wordt er binnenkort geëxperimenteerd met een werkdag van 6 uren en Linda Duits is grote fan. Ze merkt op dat vrouwen naast hun job ook nog eens de huishoudelijke taken moeten doen. Maar door de werkdag in te korten, kan het werk, volgens Linda, eerlijker verdeeld worden. De vrouw krijgt de tijd die ze nodig heeft en de man kan niet meer klagen dat hij het te druk heeft om te helpen.

Ik verlang naar een betere wereld. Als feminist wens ik meer gendergelijkheid en acceptatie van LHBTQIA's. Als linksmens vervloek ik het racisme dat tegenwoordig zo welig tiert en schaam ik me ervoor dat zoveel mensen in armoede leven. Nederland gaat gebukt onder een rechtse regering, maar er is hoop. Afgelopen maart kozen Amsterdammers massaal voor een links college. De coalitie is inmiddels gevormd en de beleidsplannen komen nu naar buiten.

Ik prijs me enorm gelukkig, want ik woon in Amsterdam. Vrijwel alle plannen zijn fantastisch: meer groen, minder auto’s, meer aandacht voor sociaal en economisch zwakkeren. Het is een enorme breuk met de rest van het land, het is een stad waar ik wil wonen.

In 1976 schreef de Nederlandse feminist Joke Smit een lied waarin zij haar verlangen naar een betere wereld uitsprak. ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’, heet het en die zin komt steeds terug. Ik laat u een stukje horen, in uitvoering van Cobi Schreijer en Koor Haar.

Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw.
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk.
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven.
En 't brood verdienen met maar vijf uur werk.

Joke Smit, helaas overleden in 1981, had graag in dit nieuwe Amsterdam willen wonen. Onderdeel van het coalitieakkoord is namelijk een experiment met de 6-urige werkdag – nog steeds een uur meer dan wat Smit bezong, maar toch een stap in de goede richting. Een standaard werkdag duurt nu immers 8 uur en voor veel mensen langer. Men denkt namelijk dat je dan meer doet.

De 5-urige werkdag was een ideaal van Man Vrouw Maatschappij, opgericht in 1968 door onder andere diezelfde Joke Smit. Zij zagen veel voordelen: er kunnen dan meer mensen deelnemen aan het arbeidsproces en er wordt begonnen met de herverdeling van prettig en onaangenaam werk. Want veel vervelende arbeid die nog steeds vooral door vrouwen wordt gedaan - stofzuigen, de was doen, boodschappen halen – wordt niet erkend als officieel werk.

Dankzij een 5-urige werkdag kunnen kinderen evenwichtiger opgroeien, schreef Man Vrouw Maatschappij, de verbintenissen tussen mensen worden beter want partners in een gelijke positie begrijpen elkaar beter. Vrijheid en gelijkheid worden eerlijker verdeeld.

Vijftig jaar na de oprichting van Man Vrouw Maatschappij wordt er eindelijk serieus gekeken naar deze oplossing. In de stad waaraan ik mijn hart al voor altijd had verpand. Nu de rest van de EU nog. Want een betere wereld deel je. Of zoals Joke Smit het schreef: het land waar mensen willen wonen, is het land waar de saamhorigheid bestaat.

Beluister haar middagjournaal hier: 

Lees ook: