"Ik voel me niet altijd gesteund in de manier waarop ik dit aan het aanpakken ben"

26 juni 2016
Anne De Paepe, rector van de Universiteit Gent, reageerde zondag uitgebreid op de zaak van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door een professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan haar universiteit.

“Dat er geen enkele formele klacht is ingediend, is het bewijs dat de slachtoffers schrik hebben voor hun verdere carrière. Nochtans zijn er op dit moment kanalen waar ze met hun verhaal terecht kunnen : onze ombudsmensen, vertrouwenspersonen en de cel psychosociaal welzijn bieden deze mogelijkheid aan. Maar zolang de betrokkenen niet uit de anonimiteit treden, kunnen wij niet naar een tuchtcommissie of hogere instantie, want ook wij zijn gebonden aan het wettelijk kader. Daarom is het erg belangrijk dat er snel een klimaat van vertrouwen komt, zodat mensen niet meer geremd zijn om naar hun leidinggevende te stappen. De externe commissie zal ons daarbij helpen.

Bovendien is het feit dat dit verhaal nu aan het licht is gekomen, toch een bewijs dat het uit de taboe-sfeer wordt gehaald. Vroeger gebeurde dit ook maar alles bleef onder de radar.

Elke hiërarische verhouding is een risico voor misbruik. Je kan een heel goeie academicus zijn, maar daarom ben je nog geen goeie coach of leidinggevende. Hoe ga je om met een machtspositie? Dat wil ik meer benadrukken in de opleiding.

Zelf voel ik me niet altijd gesteund in de manier waarop ik dit aan het aanpakken ben.
Anne De Paepe

Er zijn nog steeds mensen die het probleem proberen te minimaliseren. En ja, er is misschien een communicatiefout gebeurd als het gaat over de timing. Ik ben overvallen met die vraag en heb misschien te snel en te onzorgvuldig geantwoord.
Maar het is fout om daar nu de focus op te leggen. Er is actie ondernomen en dat is het belangrijkste.”