"Ik wil de vraag stellen die op eenieders lippen brandt"

17 april 2020
Bas Birker zit in quarantaine en dan begint een mens al eens serieus door te denken. En één vraag houdt Bas, en bij uitbreiding heel Vlaanderen.

Liefste landgenoten, collegae, geachte verkozenen, voorzitter,

Wetende dat we ons in ongezien onzekere tijden bevinden die worden veroorzaakt door een even onzichtbare als vooralsnog onoverwinnelijke vijand en daarbij in ogenschouw nemende dat een dergelijke dreiging bij onze niet door enige kennis gehinderde algemene bevolking leidt tot een tsunami aan vergezochte mogelijke verklaringen - u hoeft in uw zoekmachine enkel het woord virus in te typen, gevolgd door eender welk ander begrip en u vindt een videofragment over de link tussen het ontstaan van de dreiging en 5G, gekookte vleermuizen of de illuminati -waarbij ik dien aan te tekenen dat dergelijke theorieën worden gevoed door onwetendheid die haar oorsprong vindt in de zweem van geheimzinnigheid die zowel de ziekte zelf omhult, alsook de besluitvorming omtrent de regulerende maatregelen, om nog maar te zwijgen over de discriminatie- en privacyvraagstukken die zich aandienen bij het eventueel herwinnen van onze zogenaamde vrijheid en beseffende dat deze voorwaarden tot doel hebben het oudere deel van de bevolking te
beschermen, met name zij die jaren hebben bijgedragen aan de oudedagsvoorzieningen teneinde de herfst van hun leven te kunnen slijten op een eenpersoonskamer in het voorportaal van de dood, het rusthuis, alwaar zij tot voor kort massaal verbleven -inmiddels slinkt de massa zienderogen - maar waar zij ons nu voor de keuze stellen of het beter is om ze in eenzaamheid te laten sterven en het virus te isoleren in hun troosteloze communes of ze een waardig afscheid te gunnen met het gevaar dat we zelf besmet worden met wat ooit door politici en wetenschappers wereldwijd werd afgedaan als een griepje, zou ik me graag richten ik tot de met de taak van bestrijding en controle van de dreiging belaste instanties met de prangende vraag, die momenteel op eenieders lippen brandt:

Wanneer gaat De Ronde nu door?