"Ik wou leerkracht worden, omdat ik kinderen iets wou bijleren, maar daar is geen tijd meer voor"

20 maart 2019
"Als mijn wiskundeles wat langer loopt, zie ik mijn leerlingen met autisme al nerveus op hun stoel draaien. En als ik dan niet snel ingrijp om ze gerust te stellen, beginnen ze met dingen te gooien." De getuigenis van Tine, een leerkracht uit het lager onderwijs, maakt duidelijk waarom er een grote staking in het onderwijs was.

"Niet elk kind moet dezelfde aandacht krijgen, maar elk kind moet wel de aandacht krijgen die het verdient. Zij die een extra duwtje nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen en ik heb het gevoel dat ik dat niet altijd kan doen", zegt Tine Goossens. Ze geeft les in het derde leerjaar in de basisschool van Mariakerke (Gent) en ziet haar job steeds zwaarder worden.

Ook bij collega's ziet ze het probleem, want er zijn al twee fulltime leerkrachten uitgevallen en de vacatures raken zelfs niet ingevuld op dit moment. "Het is jammer, want ik doe mijn job heel graag. Maar ik wou leraar worden om kinderen iets bij te leren en ik heb soms het gevoel dat ik dat nu niet meer kan doen, omdat er te veel andere dingen zijn die ik eerst moet doen."

Ook Rudy De Niel is leraar, hij geeft les in de 2de graad in Leefschool De Oogappel in Gent. Hij denkt dat co-teaching, een extra leerkracht in de klas dus, een goede oplossing zou zijn voor veel problemen. "Dat moet voor mij zelfs niet fulltime te zijn, maar een extra paar handen in de klas zou al veel leraars kunnen helpen."

De leerlingen die een extra duwtje nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen en ik heb het gevoel dat ik dat niet altijd kan doen
Tine Goossens

Competenties bijschaven

Elke Struyf is hoogleraar en betrokken bij de evaluatie van het M-decreet. "Ik ben het M-decreet zeer genegen, maar het klopt dat er nog op veel punten bijgestuurd kan worden", zegt ze. "Maar het gaat niet alleen over het inzetten vanextra middelen. We moeten ook competenties aanscherpen en daar wordt al meer op gefocust in de lerarenopleiding."

"We willen de studenten wapenen tegen een diverse klas en ze leren omgaan met verschillende kinderen die elk hun eigen aandacht nodig hebben, maar het is natuurlijk wel zo dat elk kind en elke situatie uniek is. Dat maakt het moeilijk om onze studenten optimaal daarin te trainen."

Ik heb aan mijn leerkrachten gezegd: als je vandaag niet staakt, dan moet je morgen niet komen klagen
Ludwig De Meyer

Dialoog

Struyf is er ook van overtuigd dat er een mentaliteitswijziging moet komen in de scholen: "Er wordt per kind gekeken wat het nodig heeft om gelukkig te zijn op school en om mee te kunnen in de klas. Eigenlijk moet hetzelfde gedaan worden voor leerkrachten vanuit de scholen: wat heeft de leerkracht nodig om gelukkig te zijn in zijn of haar job en wat kan ervoor zorgen dat de leraar gemotiveerd is om door te blijven gaan? Ik wil ervoor pleiten dat scholen daarover in dialoog treden met hun lerarenkorps."

Maar daar is niet iedereen het mee eens: Ludwig De Meyer is directeur van De Droomballon in Sint-Niklaas. Hij vindt dat het niet aan leraren is om oplossingen te bedenken: "Het is op beleidsniveau dat er moet nagedacht en onderhandeld worden."

Zelf staakte hij niet, maar hij heeft wel begrip voor de leerkrachten die dat wel doen. "Ik heb gezegd dat als ze vandaag niet staken, ze morgen niet moeten komen klagen."

Beluister hier de uitzending:

Lees ook: