"Ik zie overal conflicten"

22 november 2017
Onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe constateert dat we in een wereld leven waarin conflict alomtegenwoordig is. Zowel binnen als buiten de rechtbank ziet hij hoe mensen steeds minder in staat zijn om conflicten op te lossen. “Misschien zou het helpen als men meer zou luisteren naar wat de ander te vertellen heeft.”

Aan de keukentafel van Karel Van Cauwenberghe gaat het regelmatig over de onenigheid in de wereld. “Je hoeft maar ’s morgens op te staan en het radionieuws te horen of de krant open te slaan, en eigenlijk gaat het dan altijd over mensen die het fundamenteel niet met elkaar eens zijn.”

“Of het nu gaat over oorlog, over terreur, over hevige discussies in de politiek, over mensen die op een of ander vlak niet overeenkomen… Het lijkt erop alsof we met zijn allen steeds meer gepolariseerd raken.”

Het lijkt erop alsof we met zijn allen steeds meer gepolariseerd raken.

Als onderzoeksrechter maakt hij bovendien dagelijks mee dat mensen elkaar het leven zuur maken. “Ik zit in de rechtbank, waar bij uitstek conflicten beslecht moeten worden. Maar eigenlijk zouden veel zaken niet tot de rechtbank moeten komen. Blijkbaar zijn we steeds minder in staat zijn om conflicten op te lossen. Ik zie die ontwikkeling op alle niveaus.”

Eigenlijk zouden veel zaken niet tot de rechtbank moeten komen.

“Ik denk niet alleen dat de mensen weer met elkaar moeten leren praten. We moeten er ook voor zorgen dat men luistert naar wat de ander te vertellen heeft. Misschien komen we er op die manier achter waar de conflicten in feite over gaan.”

Zelf maakte hij op de school van zijn zoon mee hoe ver het soms kan gaan. “Er vond daar een conflict plaats waar mijn zoon bij betrokken was. Dat leidde tot een vechtpartij in de school, waar hij als slachtoffer uitkwam. We hebben geprobeerd om dat op te lossen met de tegenpartij. Zij waren niet akkoord met de voorgestelde vergoeding. Helaas is de zaak voor de rechtbank moeten komen. Uiteindelijk werd de tegenpartij veroordeeld tot een hoger bedrag dan aanvankelijk voorgesteld.”

“Ik haal het maar aan, want misschien ben ik misvormd vanuit mijn beroep. Maar ik zie overal ter wereld conflicten. Hebben we dan geen lessen getrokken uit het verleden? Soms denk ik dat we niet willen leren van onze fouten!”