"Illegale opkopers bieden geen enkele garantie van een milieuvriendelijke behandeling van je oude wagen"

23 januari 2017
Wat doe je met je wagen die zijn laatste kilometers heeft gereden? Catherine Lenaerts, hoofd van Febelauto, legt uit waarom je beter aan het milieu denkt dan aan je portemonnee.
Febelauto is de beheersorganisatie die afgedankte personenwagens in België inzamelt, verwerkt en recycleert. Wanneer je wagen zijn laatste kilometers gereden heeft, dan moet die naar een erkend verwerkingscentrum worden gebracht. "Die centra zijn de enige bedrijven die je wagen mogen depollueren, recycleren en de stukken eruit mogen halen voor hergebruik," legt Lenaerts uit.

97% van je wagen wordt gerecycleerd. Bovendien is het hele proces traceerbaar

Volgens Lenaerts is het geen goed idee om je wagen te verkopen aan niet-erkende opkopers. "Het gaat om illegale opkopers die precies hetzelfde doen als erkende verkopers. Maar ze bieden geen enkele garantie op een milieuvriendelijke behandeling van je wagen."
Die illegale centra zijn volgens Lenaerts moeilijk te controleren omdat ze erg mobiel zijn. Hoe controleer je of een bedrijf erkend is? “Een erkend centrum geeft altijd een officieel certificaat van vernietiging mee."
Op de website van Febelauto staat een overzicht van alle erkende recyclage centra in Vlaanderen.