Ilse Reynders: "Relaties zijn vaak gewoon routineus"

5 januari 2017
De klassieke relatie staat steeds meer onder druk. Onze relaties worden korter, er zijn meer singles en er zijn meer nieuw samengestelde gezinnen. Psychologe Ilse Reynders wil dat we met meer nuchterheid naar relaties kijken: "Ik hoor mijn cliënten al te vaak zeggen dat ze ‘werken aan een relatie’ kunstmatig vinden."

Mensen gaan sneller uit elkaar dan vroeger. Dat komt omdat we meer veeleisend zijn geworden. “De druk op onze partners neemt enkel maar toe," legt Reynders uit. "Waar vroeger mensen een invulling zochten voor hun leven in hun directe sociale kringen, gaan ze nu die invulling zoeken in een tweerelatie."

Het romantische beeld van relaties overheerst. We verwachten teveel van onze partner. “Onze partner moet tegelijk onze beste vriend, een goede minnaar en een zorgende ouder zijn.” Terwijl relaties vaak gewoon routine zijn waar moeilijke periodes aan verbonden zijn. 

Reynders gelooft niet dat die nieuwe samenlevingsvormen ons gelukkiger maken. “De druk op nieuw samengestelde gezinnen is nog groter dan een klassiek gezin: ze hebben het financieel moeilijker en partners willen het nog béter doen dan in hun vorige relatie.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat nieuw samengestelde gezinnen sneller uit elkaar gaan dan klassieke gezinnen.

Haar tip voor 2017? Met meer nuchterheid naar relaties kijken: “Ik hoor in mijn praktijk vaak cliënten zeggen dat ze ‘werken aan een relatie’ te kunstmatig vinden. Natuurlijk moet het vanzelf gaan en moet je overeen komen. Maar relaties hebben zorg en aandacht nodig. De kans dat we elkaar in deze drukke tijden uit het oog te verliezen is groot.”