"Inclusief onderwijs? Laat ons het bredere plaatje niet uit het oog verliezen"

4 juni 2015
"Als je personen met een beperking uit de marge van de samenleving wil krijgen, begint dat in de klas", vindt Barbara Moens. Ze krijgt bij Hautekiet één minuut om haar standpunt te duiden.

Barbara Moens, onderwijs-journaliste voor De Tijd, tweette gisteren over het naderende inclusieve onderwijs. Die vorm van onderwijs is het gevolg van het M-decreet, dat stelt dat meer kinderen van het buitengewone onderwijs naar het normale onderwijs worden gestuurd. In plaats van kinderen met extra noden naar een speciale school te sturen, is het de bedoeling van de Vlaamse regering dat die kinderen school lopen in een normale school en op die normale school extra begeleiding krijgen.

Over dit onderwerp is al veel commotie ontstaan en zowel op "normale" scholen als in het buitengewoon onderwijs heerst onrust.

De eerste vrezen dat de druk te groot wordt voor leerkrachten en dat de nieuwe leerlingen een "leger van verliezers" zullen vormen. Het buitengewoon onderwijs vreest dan weer gezichtsverlies en een leegloop van de scholen.

Moens pleit voor het inclusieve onderwijs, en relativeert de zaak.

Volgend jaar wil de Vlaamse regering meer kinderen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs sturen. Nu de deadline nadert, groeit de onrust in de leraarskamer. Zijn zij hier wel klaar voor? In het Nieuwsblad vreest een directrice zelfs voor een ‘leger van verliezers.’

Gewone scholen worstelen met buitengewone kinderen, en dat is jammer. Alle verandering is moeilijk, en leerkrachten pleiten terecht voor de nodige overgangsmaatregelen.

Maar laat ons het bredere plaatje niet uit het oog verliezen! Vlaanderen pleit voor het recht van elk kind op een plaats in het gewoon onderwijs, terwijl we tot nu toe precies het tegenovergestelde doen. In een decennium is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs met 12 procent gestegen. Een deel van die kinderen horen niet in het buitengewoon onderwijs, maar komen er terecht omdat ze kansarm of anderstalig zijn.

Natuurlijk moeten we het kind niet met het badwater gooien. Buitengewoon onderwijs blijft gewoon bestaan. Maar de logica verandert: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet. Gelukkig maar. Als je personen met een beperking uit de marge van de samenleving wil krijgen, begint dat in de klas.

 

Inclusief onderwijs is meer dan besparing of creëren v 'leger van verliezers.' B kiest te veel voor aparte scholen. pic.twitter.com/snEpP5YGqk

— Barbara Moens (@BMoens) June 3, 2015

 

Foto © Twitter