Inclusief onderwijs: nog niet vanzelfsprekend

3 december 2014
De Internationale Dag voor Personen met een Handicap focust dit jaar op inclusief onderwijs. Kinderen met een beperkingen een plaats geven in het gewoon onderwijs blijkt nog altijd niet evident.

Vanaf volgend schooljaar moeten alle leerlingen met een beperkingen (en met een IQ van minstens 60) in theorie in het gewoon onderwijs terecht kunnen. In theorie, want allicht wordt die doelstelling niet gehaald. 

Sinds 2008 is er een nieuw wettelijk kader dat leerlingen met een beperking het recht geeft op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. Toch blijft Vlaanderen koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs.

REAGEER!

Heb jij ervaringen met inclusief onderwijs? Zijn die eerder positief of negatief?

Heb je een kind met een beperking? Volgt dat school in het gewoon onderwijs? Of bleek dat niet mogelijk?

Foto © Alex

Het forum is afgesloten. Wil je nog reageren? Mail dan naar hautekiet@radio1.be.