Inhoud door google laten verwijderen?

27 oktober 2011

Bij ZDNet lazen we dat Google zijn halfjaarlijks Transparency Report gepubliceerd heeft. In dat rapport staat welke overheden en rechtbanken gevraagd hebben om online-inhoud te verwijderen of om gebruikersgegevens over te dragen. Ja, ook België heeft dat gedaan, zij het op zeer bescheiden niveau. De Nederlandse overheid heeft veel meer verzoeken tot verwijdering ingediend. Nederland vroeg ook de gegevens van 213 gebruikers op.

Zouden u en wij ook bij Google terecht kunnen om inhoud te laten verwijderen? Inhoud over uzelf, die u niet bevalt, bijvoorbeeld? En zo ja, haalt dat dan wat uit? Google is toch de baas van het internet niet?

Radio 1 Select