Inwoners Helsinki kiezen mee voor auto-arme stad

7 oktober 2015
In Helsinki wonen nu zo'n 610.000 mensen. Tegen 2050 zou dat aantal met 250.000 inwoners aangroeien.
Om de Finse hoofdstad tegen die tijd niet te laten verworden tot de drie eerste letters van haar naam, heeft de plandienst van Helsinki een materplan uitgewerkt. Het Comité voor de Stadsplanning heeft zich gisteren voor het eerst over dat plan gebogen.
 
Let wel, het voorstel dat nu ter tafel ligt komt niet rechtstreeks van de tekentafel van de planologen. De inwoners hebben uitgebreid de gelegenheid gekregen om hun zeg te doen en aanpassingen te suggereren. Dat participatietraject blijft doorlopen in de volgende fases.
 
Het plan stelt voor om Helsinki te laten uitgroeien tot een dichte stad met meerdere centra die met elkaar verbonden zijn via spoorverkeer. De snelwegen binnen de stadsring zouden getransformeerd worden tot boulevards met nieuwe woonimpuls. Helsinki zou een groene stad blijven, met veel aandacht voor stadsbossen en culturele infrastructuur.
 
Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd, Helsinki streeft ernaar om de privé-auto op termijn overbodig te maken. Een nieuwe mobiliteit-on-demand systeem moet de Helsinkiërs in staat stellen om via een app meteen een bus, taxi of fiets op te roepen.
 
Zou pakweg Antwerpen iets kunnen leren uit die aanpak?

Radio 1 Select