"Inzetten op gezond leven is een taak van zowel de ouders als de school"

19 september 2016
Een moestuin op de school, soep laten maken door de leerlingen, meer bewegen op school, ... Uiteindelijk komen die aanbevelingen op hetzelfde neer: wie leert onze kinderen gezond leven? Lieven Boeve van het katholiek onderwijs en Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs lieten in onze uitzending hun licht schijnen op de zogenaamde 'gezondheidsopvoeding'.

Lieven Boeve is niet overtuigd dat dit allemaal taken zijn voor de school. Bijvoorbeeld als het gaat over meer bewegen: "Je kan ook je kind niet tot aan de schoolpoort voeren, maar zorgen dat de laatste kilometer te voet wordt afgelegd." De school heeft wel een belangrijke rol wat betreft 'gezondheidsbevordering', vindt Raymonda Verdyck. "Bij ons vind je op de basisscholen géén frisdrank meer, de leerlingen drinken water." 

Hoever kan een school daarin gaan?

Raymonda Verdyck vindt dat we toch vrij ver kunnen gaan. "Toch zeker wat betreft bewustmaking van jonge mensen. Die rol hebben we zeker als school. We moeten hen ook kritisch laten kijken naar reclame, naar ongezonde snacks."
Maar, vindt Lieven Boeve, je mag ook wat van de ouders verwachten. "Opvoeden doe je samen. Wat je in de school aanbiedt, zou ook van thuis uit mee ondersteund moeten worden." En daar wringt soms het schoentje: "Niet alle ouders zetten even bewust in op de gezondheid van hun kinderen", vult Raymonda Verdyck aan.

Bewegen op school

Beide koepels vinden het een goed idee om in te zetten op beweging. "Als school is het zeker goed daar een beleid rond op te zetten en good practices te tonen" zegt Lieven Boeve. 

Radio 1 Select