'Iran - het volgende Tsjernobyl'

7 oktober 2011

De kop haalden we bij The Bureau of Investigative Journalism. Dat raadt vandaag een artikel aan uit de (betalende) The Times. Het betreft een weinig opbeurend stuk over de kerncentrale van Bushehr, op basis van een document van een voormalig lid van de juridische afdeling van de Iraanse Atoomenergie Organisatie.

Inderdaad, Bushehr is die centrale waar het Stuxnet-virus vorig jaar de computersystemen infecteerde en waar het Internationaal Atoomenergie Agenschap niet binnen mag.

Volgens de klokkenluider is het ding gebouwd door tweederangs-ingenieurs. Enfin, de centrale is nog in aanbouw maar zou dit jaar operationeel moeten zijn. Het Duitse Kraftwerk Union AG is daar in 1975 (!) mee begonnen, maar na de Iraanse revolutie van 1979 is de bouw stoptgezet. In 1995 sloot Iran een deal met het Russische staatsbedrijf Atomstroiexport om de centrale verder af te werken.

Nog steeds volgens diezelfde bron zou de centrale van Bushehr geen kans maken bij een eventuele aardschok. En het geval wil dat het ding in een zeer actief seismisch gebied ligt. Dichter ook bij vijf hoofdsteden van buurlanden dan bij Teheran. Volgens het hoofd van het Koeweits Centrum voor Strategisch Onderzoek speelt Iran Russiche roulette. 'Niet alleen met ons, maar met de wereld'.