"Ironisch dat een niveauverlagende student uit TSO dt-fouten verbetert van mensen die véél hoger geschoold zijn"

1 juni 2018
Evelien Chiau voelt zich geschoffeerd door uitspraken van Theo Francken. Die sprak zich negatief uit over de kwaliteit van leerkrachten die uit het hoger onderwijs uitstromen, maar uit het BSO of TSO komen. "Ik kom zelf uit dat vermaledijde TSO, maar maak je geen zorgen, ik geef enkel les aan kleuters."

Theo Francken maakt zich al een tijdlang zorgen over ons onderwijs. Het voorbije weekend liet hij zich daarover uit in De Zondag: "De kwaliteit van de instroom van leerkrachten daalt. De helft komt uit TSO en BSO. Vroeger was dat ondenkbaar. Dat op het schoolbord een dt-fout staat, vind ik niet kunnen", meent hij. 

Ik kom zelf uit dat vermaledijde TSO. Volgend jaar ben ik, op mijn achtentwintigste, tien jaar aan het werk. In die periode heb ik al heel wat verschillende carrièrepaden bewandeld. Een daarvan was het onderwijs – geen zorgen, ik geef enkel les aan kleuters. Mijn echte passie ontdekte ik zo'n vijf jaar geleden: schrijven. En nog leuker: redigeren. Andermans spelfouten en grammaticale miskleunen verbeteren; ik doe niet liever. En ik ben er goed in ook. Ironisch toch, dat zo'n niveauverlagende student uit het TSO de dt-fouten verbetert van mensen die véél hoger geschoold zijn?

Als afgestudeerde leerkrachten niet het beoogde niveau behalen, dan ligt dat aan de inrichting en eindtermen van de lerarenopleidingen. En dan is het aan onze overheid om daar iets aan te doen. Iets anders dan in interviews neerbuigend doen over gemotiveerde jonge mensen uit TSO of BSO, dan wel.

Lees ook