Ivan De Vadder over het nieuwe ziektebriefje van Sihame El Kaouakibi: "Stuur controlearts, zó simpel is het niet"

16 september 2021
© Dirk Waem (Belga)
Het nieuwe ziektebriefje dat onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft ingediend, lokt heel wat verontwaardiging uit. Is die kritiek terecht? Wetstraatjournalist Ivan De Vadder stelt dat er iets "heel merkwaardigs is aan het statuut van parlementsleden". Een controlearts sturen? Zo simpel is het echter allemaal niet.

Sihame El Kaouakibi is intussen al sinds half oktober afwezig in het Vlaams Parlement. Ze zou het mentaal erg moeilijk hebben, na de commotie en het gerechtelijk onderzoek tegen haar en haar vzw's, zoals haar dansproject Let's Go Urban. El Kaouakibi wordt onder meer verdacht van subsidiefraude. Ze heeft nu een nieuw ziekte-attest ingediend, dat loopt tot november. De verlenging van haar afwezigheid lokt heel wat verontwaardiging uit.

En dat komt vooral omdat parlementsleden hun volledig loon behouden tijdens ziekteverlof. Een gewoon Vlaams parlementslid kan rekenen op netto ongeveer 6.000 euro per maand. Ivan De Vadder wikt en weegt in 'De Ochtend' op Radio 1 de consernatie. Het draait rond geloof. "Hecht je geloof aan dat ziektebriefje. Is er aan dat briefje effectief een ziekte verbonden", redeneert hij. "Mensen veronderstellen vaak dat een ziektebriefje een uitvlucht is om niet te komen opdagen in dat Vlaams Parlement." Maar dat is opinie.

"Er is iets heel merkwaardigs aan het statuut van parlementsleden"

De Vadder kijkt even naar de feiten. "Er is iets heel merkwaardigs aan het statuut van parlementsleden. Zij zijn volksvertegenwoordigers en geen parlementsvertegenwoordigers. Het parlement is niet hun werkgever. Zo is de voorzitter van het parlement één van de gelijken en kan die ook geen bevelen uitdelen. Het parlement kan ook niet tegen een lid zeggen "nu moet je dit of dat doen"."

Dit gegeven schetst het probleem. Wie stuurt er dan een controlearts om het ziektebriefje na te gaan? "Bij gewone werknemers is dat duidelijk: onze werkgever. Bij parlementsleden is dat onduidelijk. Moet het volk dan een controlearts sturen? Ja, maar dat moet na een verkiezing gebeuren. Dat is hoe de democratie werkt."

(lees verder onder de foto)

Ivan De Vadder
Ivan De Vadder

Het Vlaams Parlement overweegt wel degelijk een controlearts te sturen en heeft juridisch advies ingewonnen. Wat kan dit oplossen? De Vadder: "Als de ziekte niet klopt, moet mevrouw El Kaouakibi in het parlement verschijnen, maar blijft ze haar loon betaald krijgen." En dat fysiek aanwezig zijn, is ook relatief te noemen. Maandag is beslist dat telewerk voor parlementsleden mogelijk blijft.

Als de ziekte niet klopt, moet mevrouw El Kaouakibi in het parlement verschijnen.

De Vadder maakt duidelijk dat - volgens de regels - je als parlementslid enkel loon verliest als je niet aanwezig bent bij plenaire stemmingen. "Dat gaat gradueel. Als je 20% van de stemmingen mist, verlies je 10% van je vergoeding. Mis je 30%, dan verlies je 20%. De helft missen, betekent 60% loonverlies", schetst De Vadder. Hij wijst erop dat er heel wat parlementsleden enkel opduiken bij de stemmingen. Zo ook bijvoorbeeld N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever, die naar eigen zeggen werk genoeg heeft. "Er bestaat ook geen contract (of verplichting) over. De enige controle die er is, is de kiezer die in 2024 zal zeggen wie zijn werkt heeft gedaan en welk parlementslid niet."

De Vadder reikt een oplossing aan. "Elk parlement kan zijn regels bepalen, dus moeten de parlementsleden maar het hele mandaat van parlementsleden eens tegen het licht houden en aanpassen. De pensioenen zijn bijvoorbeeld al op een andere manier geregeld. Je voelt dat er -stukje bij beetje- ingezien wordt dat dat apart statuut moeilijk te verantwoorden blijft. De intentie is er."

Beluister de analyse van Ivan De Vadder in 'De Ochtend' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: