Jambon heeft "Plan Transmigratie"

29 januari 2018
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft een actieplan klaar tegen de toenemende stroom aan transmigranten die via ons land in Groot-Brittannië proberen te raken. Het "Plan Transmigratie" omvat 3 pijlers: een verhoogde (privé)bewaking van de snelwegparkings, meer controleacties -ook op treinen en in stations- en de aanpak van de mensensmokkel zelf.

Het fenomeen van migranten die op snelwegparkings in vrachtwagens richting Groot-Brittannië proberen te raken is al oud, maar de jongste weken zijn er een reeks incidenten geweest waarbij geweld werd gebruikt tegen vrachtwagenchauffeurs. Jambon wil daar paal en perk aan stellen en heeft een actieplan uitgewerkt die de smokkel van transmigranten wil tegengaan. Dat plan bestaat uit 3 pijlers:

  1. Zo gaat de minister een groter aantal snelwegparkings beveiligen, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zal in de eerste dagen gebeuren door de federale politie, maar het is de bedoeling dat een privébedrijf die taak later overneemt. "Bewaking wil zeggen dat er toezicht wordt gehouden op wat er op die parkings gebeurt en optreden als mensen daar hun boekje te buiten gaan", zegt Jambon. Gevoelige parkings zoals Groot-Bijgaarden en Jabbeke zullen permanent bewaakt worden, maar politieploegen zullen ook de andere parkings richting kust regelmatig controleren.
  2. Naast de verhoogde bewaking van de parkings zal de politie ook dagelijks controleacties organiseren tegen illegale transmigratie en mensensmokkel. Het gaat om flexibele controles in heel het land en niet alleen op de snelwegparkings. Ook stations, treinen en havens zullen regelmatig gecontroleerd worden. Opgepakte sans-papiers zullen zo snel mogelijke worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de opvangcapaciteit van gesloten centra zal worden verhoogd.
  3. Een derde luik van het plan gaat over de aanpak van de mensensmokkel zelf. Zo zal de "taskforce mensensmokkel" van de federale regering een versnelling hoger schakelen om de informatie van alle betrokken diensten samen te leggen. 

"Als we netwerken kunnen neutraliseren, zullen veel minder transmigranten hierheen geleid worden"

We willen de netwerken achter die migratiestromen beter in kaart brengen", zegt Jambon. Het is de bedoeling te weten te komen hoe de mensensmokkelaars juist werken zodat de controles meer gericht kunnen gebeuren. "Als we die netwerken kunnen neutraliseren, dan zullen er ook veel minder transmigranten naar hierheen geleid worden en zal er ook een einde komen aan die criminaliteit van mensen die zich op de ellende van anderen trachten te verrijken", stelt Jambon.

Bron: vrtnws.be