"Jambon heeft veel te snel de schuld bij één man gelegd"

27 januari 2017
Vandaag komt de verbindingsofficier van de federale politie in Turkije, Sébastien Joris, langs in de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart in Brussel. De man werd kort na de aanslagen door minister Jambon met de vinger gewezen omdat hij te passief en te traag zou zijn omgesprongen met informatie van de Turkse autoriteiten over de arrestatie van Ibrahim El Bakraoui, één van de uiteindelijke terroristen die zich opbliezen op Brussels Airport.

Sébastien Joris werd al eens gehoord naar aanleiding van de aanslagen maar dat gebeurde toen achter gesloten deuren. Stefaan Van Hecke, fractieleider van Groen! in de Kamer én ondervoorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart in Brussel, merkte samen met de deskundigen van de onderzoekscomissie op dat het moeilijk is om een oordeel te vellen naar wat er nu net allemaal gebeurd is op die bewuste dag.

De publieke verklaringen van de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en het verweer daarop achter gesloten deuren zijn samen onmogelijk om een rapport over te schrijven. Daarom zal de verbindingsofficier vandaag publiekelijk zijn verhaal doen. 

Van Hecke stelt vast dat Jambon veel te snel en te impulsief de schuld bij de verbindingsofficier heeft gelegd. Die schuld werd gelegd aan de hand van onvolledige en onjuiste informatie volgens Van Hecke. "Naar ons oordeel valt er Sébastien Joris niets te verwijten."

De man heeft meteen zijn taak gedaan door de informatie van Turkije aan België door te spelen. In Brussel is er echter amper iets mee gebeurd.

Van Hecke verwacht publieke excuses van Jan Jambon omdat nieuwe elementen er op wijzen dat de verbindingsofficier geen schuld treft. Wat opvallend is voor Stefaan Van Hecke is dat Jambon in de publieke zitting dan wel zei dat Joris formeel wel alles heeft gedaan wat hij moest doen. Dat is in zijn ogen iets helemaal anders dan zeggen dat de officier zijn job niet heeft gedaan. 

Het gebrek aan informatie-uitwisseling is de grote schuldige voor de aanslagen. Er werd te lang niets gedaan met de info die Turkije aan België doorspeelde en wanneer de bevoegde diensten samen zaten, werd er niet over gesproken.