Jambon wil agenten die slachtoffer worden van geweld beter vergoeden

28 juni 2017
Politieagenten die tijdens hun dienst het slachtoffer worden van geweld, kunnen binnenkort een beroep doen op Binnenlandse Zaken om alle ziektekosten terugbetaald te krijgen. Minister Jambon wil daarvoor een regeling uitwerken, na de zomer overlegt hij met de vakbonden.

De voorbije dagen waren er meerdere berichten over geweld tegen politieagenten, in onder meer Antwerpen. Voor Jambon is deze agressie onaanvaardbaar. Hij pleit al langer voor een nultolerantie op dit vlak. Maar naast een streng handhavingsbeleid is er volgens hem ook nood aan een betere opvang en financiële regeling voor agenten die het slachtoffer worden van zware agressie.

De huidige arbeidsongevallenverzekering dekt niet alle kosten, waardoor de agenten zelf kosten moeten bijpassen.

De regeling zal gelden voor lokale en federale agenten die gewond raken door ernstige gewelddaden. Een commissie van experts zal oordelen wat ernstig is en wat niet.