Jan Breydel was een grotere leugenaar dan Donald Trump

27 september 2019
Lisa Demets (© Kevin Faingnaert)
Wie dacht dat de Amerikaanse president Donald Trump de persoonlijke uitvinder is van 'fake news', is eraan voor de moeite. Die 'eer' gaat namelijk naar de historische figuur Jan Breydel. Lisa Demets, historica en PHD-cup finaliste, brengt in 'Nieuwe Feiten' de waarheid aan het licht.

Slager Jan Breydel en wever Pieter De Coninck belandden in de geschiedenisboeken als "Vlaamse aanvoerders in de slag tegen de Fransen". De Coninck als 'het brein', Breydel als 'de spieren'. Maar niets is minder waar.

Lisa Demets is een jonge Gentse historica die meedingt naar de Vlaamse PhD-cup. Zij zocht uit of die heldenstatus echt verdiend is. En wat blijkt? Jan Breydel is een leugenaar. Tot het jaar 1400 staat Breydel in geschiedkundige teksten te boek als een bruut, een geweldenaar, een moordenaar en een dronkelap. Geen mooie complimenten dus. Maar vanaf het jaar 1400, een eeuw na de Guldensporenslag, wordt Jan Breydel plots omschreven als een held. Zijn heldendaden uit het jaar 1302 worden dan pas verzonnen door zijn nazaten, de grootste politieke familie van Brugge op dat moment.

(Lees verder onder de tweet)

Wat Jan Breydel precies deed in 1302 staat nog ter discussie, want er waren op dat moment drie mannen die met de naam Jan Breydel door het leven gingen. Er waren vleesleveranciers en militairen onder die 'Jannen', maar een kapiteinsrol had geen van de drie en dat terwijl Pieter De Coninck wél echte heldendaden heeft vericht. Maar toch komt De Coninck in de schaduw van Jan Breydel te staan, die zelfs een voetbalstadion naar zichzelf zag vernoemd worden.

"Hernoem het stadion"

"Het is niet eens zo vreemd dat er heldendaden opduiken van machtige families", zegt Lisa Demets. "Het gebeurde wel vaker dat families heldhaftige verhalen over zichzelf lieten neerpennen om zichzelf zo beter voor te doen of om politieke druk te kunnen uitoefenen. Ik zou dan ook niet zeggen dat Jan Breydel en zijn familie de grootste leugenaars zijn, maar wel diegene die de leugen het langste hebben volgehouden aangezien we tot op vandaag nog altijd Jan Breydel als grote held aanschouwen", aldus Lisa.

Volgens Lisa is het niet meer dan fair om het Jan Breydelstadion om te dopen tot het Pieter De Coninckstadion. "Ik ga hier geen campagne starten", zei ze bij 'Nieuwe Feiten', "maar als er een nieuw stadion zou gebouwd worden, zou het alleen maar correct en rechtvaardig zijn om Pieter De Coninck in zijn eer te herstellen en het stadion naar hem te noemen", zo besluit ze.

Lees ook: