Jan Devriese: “Partijvoorzitters, mag het iets meer zijn?”

8 juni 2016
“Er is op zich niks mis met ongelijkheid” zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten deze week in Humo. “Het is dus niet mijn ambitie om alle mensen van de wereld gelijk te maken. Als je dat doortrekt, eindig je in Noord-Korea.” Jan Devriese van Het Laatste Nieuws heeft zijn bedenkingen.

Nee, columnist Devriese leek het niet echt eens te zijn met de uitspraken van Gwendolyn Rutten in Humo:

Hij kreeg één minuut zendtijd van Hautekiet om zijn 140 tekens verder te verduidelijken.

De minuut van Jan Devriese

Ik heb niets tegen mevrouw Rutten, en al evenmin tegen de meeste partijvoorzitters. Oké, ze zijn niet allemaal even bekwaam, maar op zich is er niets mis met ongelijkheid.

Anders dan bijvoorbeeld in Nederland, zijn bij ons partijvoorzitters gezicht en stem van hun partij - behalve bij de PVDA, waar per definite iedereen gelijk is, zij het dan dat Raoul Hedebouw tegenwoordig net iets gelijker is dan Peter Mertens.

Partijvoorzitters zijn in België veelal ook ideologen. Ze lezen dikke boeken, praten met grote geesten, denken diep na, en formuleren dan inzichten. Zoals: 'Mensen hebben vleugels'.

Mag het iets meer zijn? Partijvoorzitters, bijvoorbeeld, met enige zin voor staatsmanschap. In plaats van partijvoorzitters die, zoals mevrouw Rutten over zichzelf zei in Humo, als ambitie hebben: "Twitter nog eens doen ontploffen".

Radio 1 Select