"Je kan tot 100 euro besparen op elektriciteit. 155 euro op aardgas."

4 november 2016
Nog altijd zijn er Vlamingen die denken dat het niet loont om van energieleverancier te veranderen. En dat ondanks jaren sensibiliseringsbeleid van de federale en de Vlaamse regering. Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking van de VREG legt uit waarom het toch de moeite is dat te doen.

"Mensen laten geld liggen"

In de jaarlijkse enquete die de VREG afneemt kwam aan het licht dat mensen zich laten weerhouden te veranderen van energieleverancier door heel wat verschillende redenen. Redenen die onterecht zijn: 

Mensen laten geld liggen.

"Voor een gezin met een doorsnee verbruik kunnen mensen een kleine 100 euro besparen. Voor aardgas is dat nog wat meer, dan zitten we aan 155 euro."

Dat is interessant, zeker als je kijkt naar de stijging van de elektriciteitsfactuur de afgelopen jaren. Die is zelfs zoveel gestegen, dat die stijging niet meer teniet gedaan wordt door de 94 euro die je zou besparen. De aardgasfactuur is dan weer gedaald. 

3 misvattingen

In hun enquete stootte de VREG op drie belangrijke misvattingen: 

  1. Mensen denken dat ze een vergoeding moeten betalen als ze hun contract opzeggen. Dat is niet zo.
  2. Volgens veel mensen is groene stroom duurder. Dat klopt niet.
  3. Men zou goedkoper af zijn als men elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier zou halen. Maar het loont om deze twee los te koppelen.

De meeste mensen vinden hun weg ondertussen wel, maar voor 65-plussers en kansarme mensen is het moeilijk om de overstap te maken.