"Je leert het beroep maar maar door klop te krijgen"

9 november 2017
Hans Rieder
Advocaat Hans Rieder is terug aan het werk, nadat hij zwaar ziek is geweest door kanker. Hij heeft het in De bende van Annemie over hoe men advocaten toch vaak lijkt te verbinden aan de mensen die ze verdedigen.

Hans merkt op dat er een 'schijnbaar oude gewoonte is' waarbij de advocaat geïdentificeerd wordt met zijn cliënt. "Men begrijpt niet dat de advocaat iemand is die een professionele tussenkomst doet, omdat hij daar gevraagd voor wordt. Hij moet gewoon zijn job uitoefenen."

Mensen zouden evengoed de rechters kunnen uitjouwen. Het is de rechter die uiteindelijk de beslissing neemt.

Rieder vertelt ook dat deze gedachte niet overal leeft: "In Duitsland, Nederland, Engeland heb je dat niet." Het is pas 'ten zuiden van de Maas' dat je zulke ideeën tegenkomt. Hij weet niet hoe het komt dat dat regionaal verschillend is. "Wij hebben natuurlijk een geschiedenis gehad van overheersers, waaruit een reflex is ontstaan tegen de overheid." En vanuit die reflex is die cultuur mischien blijven bestaan, om een advocaat eveneens slecht te bekijken, vermoedt Rieder.

Om zulke gedachtenpatronen te doorbreken, zouden we al in het onderwijs over justitie moeten onderwijzen. "We moeten duidelijk maken dat advocaat en cliënt twee verschillende identiteiten zijn. Maar op dit moment is onze opvoeding in juridische zaken in scholen onbestaand is, zeker de cultuur rond de verdediging."

Bereiden ze je daar in de studie rechten op voor? "Neen. Je leert het beroep maar maar door klop te krijgen, zei mijn patron altijd." Rieder heeft zelf al heel vroeg in zijn carrière grote zaken gepleit, heeft er dus al snel ervaring hierin opgedaan.

Toen Hans Rieder in de zaak-Vannoppen vetmester Alex Vercauteren verdedigde, werd er volgens Rieder echt op ingezet om zijn verdediging te breken. "Ik werd toen echt geconfronteerd met de excessen van de uitoefening van de macht, die een eind wilde maken aan het werk van de verdediging."