Je loon mag met 1,1 procent stijgen

12 januari 2017
Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, zijn het eens geraakt over een loonakkoord. Na meer dan 8 uur overleg in de gebouwen van het VBO zijn ze overeengekomen dat de lonen in de privésector de komende 2 jaar met 1,1 procent mogen stijgen.

1,1 procent loonstijging in de privésector voor de komende twee jaar. Dat is de Groep van Tien overeengekomen. "Het was geen gemakkelijke onderhandeling, maar we hebben 1,1 procent extra koopkracht uit de brand kunnen slepen", zegt Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV in "Het Journaal". "Dat is goed voor de economie, dat is goed voor de mensen, en bovendien zal ons indexmechanisme de komende twee jaar worden gewaarborgd."

Het gaat niet alleen over de lonen. "De instapleeftijd voor eindeloopbaan wordt lichtjes verhoogd, maar we werken eraan dat mensen die een lange loopbaan en een moeilijk beroep hebben zeker op brugpensioen kunnen", aldus nog De Leeuw. Er blijft ook sociale bescherming in gevallen van bedrijfsherstructering. "Wij gaan stap voor stap naar een hogere leeftijd, maar het is duidelijk dat die mensen de komende jaren nog de kans hebben om in dat brugpensioen te stappen."

"We hebben aan de pensioenen gedacht, aan de werkloosheidsuitkeringen, aan de ziekte-uitkeringen, aan bijzondere gevallen als alleenstaande moeders met kinderen", zegt De Leeuw nog. "Zij kunnen ook beter gebruik kunnen maken van het systeem van loopbaanonderbreking/tijdskrediet."

"We hebben hard onderhandeld, maar er is goed nieuws voor de mensen. Er is weer sociale vooruitgang." De vakbonden moeten het ontwerpakkoord nu wel nog aan hun achterban overleggen, maar dat zal allicht geen problemen geven.

Ook Pieter Timmermans van het VBO reageert tevreden. "Deze marge leidt ertoe dat onze lonen een procent minder snel zullen stijgen dan in de buurlanden", zegt hij. "Dit komt onze competitiviteit ten goede en het leidt tot extra jobs die tot extra inkomen leiden."