Jo Vandeurzen: "het nieuwe systeem van kinderbijslag zal werken!"

20 januari 2017
Het nieuwe systeem voor het kindergeld zal het armoederisico met bijna 1 procent doen afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Vanaf 2019 krijgt elk nieuwgeboren kind een basisbedrag van 160 euro. Daarbovenop zijn er nog sociale correcties voor armere gezinnen. Ruth Joos vroeg Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, om tekst en uitleg.

Armoedetoets

Vandeurzen beloofde vooraf een "armoedetoets" te laten uitvoeren op dat nieuwe systeem. Uit die studie, uitgevoerd door de KUL, blijkt nu dat het armoederisico van gezinnen daalt van 8,6 procent naar 7,7 procent, of een daling van 0,9 procentpunt. Een gelijkaardige daling is er ook op kindniveau. Dat geldt echter alleen voor nieuwe gezinnen, bestaande gezinnen zullen een daling van slechts 0,3 procentpunt kennen.

Minister Vandeurzen is alvast categoriek: "Dit systeem zal werken. Mensen die onder de armoedegrens leven krijgen elke maand 62 euro meer. Ook voor bestaande gezinnen zullen we sociale maatregelen doorvoeren."

Uit de armoedetoets blijkt ook dat echt grote gezinnen, van vier kinderen of meer, er niet op vooruit gaan. Zij blijven in het oude systeem zitten. Maar dat betekent ook dat hun armoederisico niet daalt. 

 

In het nieuwe systeem zal de kinderbijslag voor grote gezinnen met een hoger inkomen inderdaad lager zijn.
Jo Vandeurzen

Vandeurzen voegt er aan toe dat er geen rechten worden afgenomen. "Met behoud van het budget geven we jonge gezinnen een duwtje in de rug, respecteren we verworven rechten en dringen we het armoederisico terug. Dat vind ik een behoorlijk resultaat."

14% van de kinderen onder armoedegrens

In Vlaanderen zitten nog steeds 14 % van de kinderen onder de armoedegrens. De Vlaamse overheid wil dat aantal halveren. Zal deze nieuwe kinderbijslag daarvoor zorgen? Volgens Vandeurzen moet niet enkel de kinderbijslag daarvoor zorgen: "We hebben ook rekening gehouden met verworven rechten en mensen die nu kinderbijslag trekken hun bijslag niet verminderd. Als de kinderbijslag nog selectiever moet zijn, zeg je aan modale Vlaming ook dat hun kinderbijslag zal verminderen"