John Maynard Keynes, held

16 december 2016
Voor wie sta jij stijf van bewondering? Dat is de vraag die Canvas op maandagavond stelt aan Vlaamse wetenschappers.

Filip Vermeylen moest over die Canvasvraag niet lang nadenken. Zijn held en inspiratie is John Maynard Keynes, auteur van een van de belangrijkste boeken die er over economie zijn geschreven: The General Theory of Employment, Interest and Money.

Het was 1936, en het waren geen vrolijke tijden. De wereld was na de beurskrach van 1929 weggezakt in een economische crisis en geraakte daar niet uit. Keynes argumenteerde dat enkel overheidsinvesteringen tot herstel kunnen leiden. Dat was een revolutionaire gedachte. Keynesianen beschouwen Keynes als de redder van het kapitalisme. Tot in de jaren '80 was het Keynesianisme de dominante economische stroming.

Het zou kunnen dat mijn vorige alinea een nogal slordige samenvatting is van Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money. Geen erg. Filip Vermeylen, professor of global art markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zit zaterdag aan de Interne Keukentafel, hij zal voor de nuances en correcties zorgen. 

Radio 1 Select