Johny Vansevenant: Oprechte verontwaardiging en politiek pokerspel

1 augustus 2016
De verschrikkelijke terreur lijdt tot grote zenuwachtigheid bij de coalitiepartners. Reden voor die zenuwachtigheid is dat die gemeenteraadsverkiezingen van 2018 strategisch enorm belangrijk zijn.
De voorbije week vlogen de verwijten over en weer tussen de meerderheidspartijen. Ze zaten echt op ramkoers. N-VA-partijsecretaris Louis Ide stuurde een tweet de wereld in met een foto van de Franse priester die door IS-terroristen de keel was overgesneden. Hij voegde daar volgende niet mis te verstane boodschap aan toe: “@wbeke 'wir schaffen das' #merkel ”. Die aanval op christendemocratisch boegbeeld Bondskanselier Merkel wou CD&V-voorzitter niet blauwblauw laten en wreef N-VA “ranzig” taalgebruik aan. N-VA-voorzitter Bart De Wever had het op zijn beurt over een “antisemiet” die op een CD&V-kabinet werkt, toen hij het over Youssef Kobo had. En zijn pleidooi voor een “gewapend bestuur” in de steden schoten zijn CD&V- en Open VLD-collega’s weer af. Wat is er aan de hand?

Koren op de molen van uiterst-rechts

De Vlaming is gechoqueerd door de bijna niet ophoudende stroom van verschrikkelijke nieuwsberichten. De IS-terreur is van een nooit geziene wreedheid en lijkt alsmaar dichterbij te komen. Eerst leek het nog te gaan om een fenomeen in en bij hoofdsteden zoals Parijs of Brussel, maar nu duikt de gruwel ook al op in een parochiekerk in een kleine gemeente in Normandië. En de manier waarop is hemeltergend: een 86-jarige priester de keel oversnijden terwijl enkele oudere gelovigen de ochtendmis bijwonen. Voormalig katholiek Vlaanderen kan zich daar wat bij voorstellen.

In Duitsland ging een IS-sympathisant treinreizigers met een bijl te lijf. Daar kan pendelend Vlaanderen zich wat bij voorstellen. En nog in Duitsland een bom laten ontploffen op een rockconcert in open lucht. Ook dat spreekt hier tot de verbeelding. Al die voorvallen leveren een nooit geziene hoeveelheid koren op de molen van uiterst-rechts op. Zelfs op een niet-bloederig niveau was er dit weekend nieuws dat er nog wat aan toevoegde. Op het rustige Sfinks-festival in Boechout moest de politie zo’n 29 asielzoekers verwijderen omdat ze herhaaldelijk meisjes lastig vielen…

 

Vlaams Belang dreigt slapend rijk te worden

Met dat soort nieuwsberichten dreigt Vlaams Belang dus slapend rijk te worden. Enkele peilingen hebben al aangetoond dat de partij opnieuw sterker staat dan de bescheiden 5 procent die ze haalde bij de parlementsverkiezingen van 2014. Uit blijkt ook dat er bij VB evenveel bijkomt als er af gaat bij N-VA. De partij van Bart De Wever is niet van plan om zomaar die kiezers “terug te geven”, hoorden we herhaaldelijk bij kopstukken. N-VA is daarbij niet kansloos omdat de huidige leiding van Vlaams Belang niet zo sterk is als de generatie Dewinter/Annemans. Stoere N-VA-taal en een stroom van voorstellen van forse maatregelen moet de VB-dreiging counteren.

 

Westerse beschaving krachtig verdedigen

De voorbije weken passeerde er heel wat de revue: het voorstel om de vrije meningsuiting in te perken van wie terrorisme verheerlijkt, de tweet die Merkel verbindt aan de moord op de Franse priester, de beschuldiging dat Youssef Kobo van het kabinet van Brussels CD&V-staatssecretaris Debaets volgens N-VA-voorzitter De Wever “een antisemiet is die de staat Israël niet erkent”.

De Wever hield in een vrije tribune ook een pleidooi om onze westerse beschaving krachtig te verdedigen, met als conclusie dat “wie niet bereid is te vechten voor wat hij staat, op zijn knieën verder zal moeten leven”. Tussendoor bepleitte Bart De Wever ook nog een Belgische “Patriot Act” die “gewapend bestuur” in de steden moet garanderen. De Wever wil zo terreurverdachten preventief kunnen aanpakken, door ze af te luisteren of zelfs aan te houden.
N-VA duwt er maatregelen door en daarmee toont de partij aan dat ze heel wat meer te bieden heeft dan het Vlaams Belang

Niet alleen De Wever schuift krachtige maatregelen tegen terreur naar voren. Kamerlid Valerie Van Peel wil het beroepsgeheim opheffen bij van terrorisme verdachte OCMW-klanten. Ook Minister van binnenlandse zaken Jambon en Staatssecretaris voor asiel en migratie Francken laten krachtige taal horen. Francken liet dit weekend nog weten dat gevangenen zonder de Belgische nationaliteit niet langer een meerderheid vormen in de gevangenissen. En dat heeft hij voor mekaar gekregen door die criminelen terug naar hun land van herkomst te sturen. Op Vlaams niveau pakt minister Weyts “onverdoofd slachten” aan, waarmee hij ingaat tegen een praktijk in de moslimgemeenschap. Het blijft dus niet alleen bij stoere taal die de potentiële VB-kiezer kan plezieren. Ook duwt N-VA er maatregelen door en daarmee toont de partij aan dat ze heel wat meer te bieden heeft dan het Vlaams Belang dat toch “alleen maar kan roepen vanop de zijlijn”. N-VA wil ook aantonen dat er met haar aan de macht iets effectief verandert.

 

Kwetsbaar op het centrum

De uiterst-rechtse flank fors afdekken houdt gevaren in voor N-VA. Het betekent dat het centrum dan minder goed bewaakt wordt, want meteen staan CD&V en Open VLD klaar om aan te tonen hoe “onrededelijk” die rechtse N-VA-standpunten wel zijn. CD&V en Open VLD geven op die manier aan de centrumkiezers de boodschap mee dat ze de volgende keer beter voor hen zouden stemmen. Ze zeggen net niet dat N-VA eigenlijk “VB light” is.

De taal van CD&V-voorzitter Beke was in elk geval erg scherp. Hij vindt dat “N-VA zich ranzig gedraagt” omdat de partij Merkel verbindt met de moord op de Franse priester. Ook voor “gewapend bestuur” staan Beke en zijn Open VLD-collega Rutten niet te springen. Ze wijzen erop dat er nu al heel wat mogelijk is, zoals het heimelijk filmen van terreurverdachten en vrezen dat het te ver zal gaan. Ook het N-VA-voorstel om de vrijheid van meningsuiting niet te laten gelden voor het verheerlijken van terrorisme kreeg veel liberale kritiek. Voor voorzitster Rutten is vrijheid van meningsuiting een van onze belangrijkste Westerse waarden en daarop toegeven zou voor IS een overwinning betekenen. Al houdt die woordenstrijd voor CD&V en Open VLD wel het gevaar in dat ze slap overkomen. CD&V-voorzitter Beke laat dan ook optekenen dat hij “volledig achter de keiharde aanpak van terreur staat”. Zijn Open VLD-collega Rutten voegt er aan toe: “Veiligheid is prioritair. Als democratie moesten we op onze strepen staan, maar zonder de democratie te verloochenen.” Het blijft dus pokeren op hoog niveau...

 

Strategisch enorm belangrijke gemeenteraadsverkiezingen

De verschrikkelijke terreur lijdt dus tot grote zenuwachtigheid bij de coalitiepartners, zelfs al moeten ze nog samen begrotingen opstellen en de vennootschapsbelasting hervormen. En ook al liggen de volgende verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, nog twee jaar van ons af. Reden voor die zenuwachtigheid is dat die gemeenteraadsverkiezingen van 2018 strategisch enorm belangrijk zijn, want maar een goed half jaar later zijn er al de parlementsverkiezingen van 2019. Wie als verliezer uit de gemeenteraadsverkiezingen komt, zal zich op zo’n korte tijd maar moeilijk kunnen herstellen. En wie wint in de gemeenteraadsverkiezingen zal daarmee een enorme boost krijgen en met een winning mood naar de parlementsverkiezingen kunnen trekken.

Daarom ook zal de strijd in de steden bijzonder scherp zijn. Niet alleen in het Antwerpen van Bart De Wever, maar ook in heel wat steden waar nu nog SP.A-burgemeesters aan de macht zijn. De Optima-zaak in Gent is daarom een mogelijk breekijzer. Ook de geruchten over verhuisplannen van Theo Francken naar het Leuven van de oude Louis Tobback zijn pure strategie. Bovendien wil N-VA nog heel wat sjerpen overnemen van het grote aantal CD&V-burgemeesters.

 

Johny Vansevenant is Wetstraatwatcher bij VRT Nieuws. Hij volgt vooral de federale regering

Bron: deredactie.be/#dwv

Het is een publiek geheim dat CD&V niet uit liefde voor N-VA in deze coalitie is gestapt

Voor N-VA hangt er enorm veel af van de parlementsverkiezingen van 2019. Het gaat over de cruciale vraag “is N-VA here to stay als de dominante politieke kracht in Vlaanderen en in België?” En daar kan je de vraag aan toevoegen of N-VA na 2019 weer zal meeregeren. Het is een publiek geheim dat CD&V niet uit liefde voor N-VA in deze coalitie is gestapt. Zelfs al kan CD&V “veel noodzakelijke sociaal-economische maatregelen” nemen met N-VA, toch is er ook altijd als bijbedoeling geweest de partij van Bart De Wever te “verbranden”. Dus aantonen dat N-VA als regeringspartij ook geen wonderen kan verrichten op bijvoorbeeld begrotingsvlak. N-VA heeft die strategie wel al proberen te counteren door meer op veiligheid en migratie in te zetten. En ook sociaal-economisch klaart de hemel intussen wat op. De cijfers van de Nationale Bank op de “speciale ministerraad” van 23 juli waren erg hoopgevend. Ondanks de aanslagen, komen er tegen het einde van de regeerperiode nog eens 140.000 banen bij. Misschien zijn die cijfers ook een verklaring voor het gepoker op hoog niveau van de regeringspartijen.