Jongeren en mobiliteit: vanaf 25 jaar primeert "koning auto"

13 november 2017
Het gebruik van de auto piekt vanaf 25 jaar. Dat stelt mobiliteitsclub VAB vast na een rondvraag bij 18- tot 30- jarigen.

Mobiliteitsclub VAB wilde weten hoe jongeren vandaag de dag omgaan met mobiliteit, meer bepaald met "koning auto". Ze organiseerde samen met het onderzoeksbureau Ipsos een online enquête bij 1.150 jongeren tussen 18 en 30 jaar. De leeftijd van 25 jaar blijkt een kantelpunt.

Autobezit

In de groep van 18 tot 24 jaar heeft 42 procent van de mensen met een rijbewijs een eigen wagen, in de groep van 25 tot 30 jaar stijgt dit tot 72 procent. Zeven op de tien jongeren in die hogere leeftijdscategorie zeggen zich geen leven zonder wagen te kunnen voorstellen.

VAB ziet de belangrijkste verklaring daarvoor in het hoge aandeel bedrijfswagens. Maar liefst 19 procent van de 25- tot 30-jarigen heeft een bedrijfswagen. Een stijging van 17 procent tegenover de jongere leeftijdsgroep en een hoger percentage dan bij oudere generaties.

Autogebruik

Hoe ouder we worden, hoe minder vlot we verschillende vervoersmiddelen met elkaar lijken te kunnen combineren. De 18- tot 24-jarigen kiezen voor een sterke mix, met het openbaar vervoer en autodelen als belangrijkste vervoersopties.

Vanaf 25 jaar verandert dat drastisch. Het autogebruik piekt: 42 procent rijdt jaarlijks meer dan 15.000 kilometer, het gebruik van openbaar vervoer gaat sterk achteruit, ongeacht het al of niet beschikbaar zijn.

VAB ziet een verklaring in het feit dat veel meer 25-plussers zich op de arbeidsmarkt begeven en een eigen gezin beginnen te stichten of alleen gaan wonen, waarbij ze een eigen wagen noodzakelijk vinden.

De mobiliteitsclub vindt de groei van het autogebruik daar zó uitgesproken dat ze zich de vraag stelt of er geen sprake is van overconsumptie.

Rijbewijs

In Vlaanderen heeft 73 procent van de 21-jarigen een rijbewijs, in Wallonië is dat 63 procent, in Brussel is dat 41 procent. Volgens VAB is het hoge cijfer in Vlaanderen onder meer het gevolg van het project "Rijbewijs op school".

Bron: vrtnws.be

Beluister Maarten Matienko in De Ochtend: