Jouw reactie op het interprofessioneel akkoord?

12 januari 2017
Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, zijn het eens geraakt over een loonakkoord. De lonen in de privésector mogen de komende 2 jaar met 1,1 procent mogen stijgen. Opvallend is dat zowat iedereen tevreden is met dit akkoord. Jij ook?

Het opvallendste punt uit het loonakkoord is dat de lonen in de privésector de komende twee jaar met 1,1% mogen stijgen bovenop de index.

Daarnaast is er een akkoord over de verhoging van de laagste uitkeringen voor zieken, invaliden, gepensioneerden en werklozen.

Ook over de SWT- of brugpensioenregelingen kwam er een nieuw akkoord. Brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden blijft mogelijk vanaf 56 in 2017.

Iedereen tevreden?

Het lijkt erop dat iedereen dit een verdedigbaar akkoord vindt. "Dat akkoord is goed voor de economie, dat is goed voor de mensen, en bovendien zal ons indexmechanisme de komende twee jaar worden gewaarborgd", zegt Rudy De Leeuw van het ABVV.

Ook Pieter Timmermans van het VBO reageert tevreden. "Deze marge leidt ertoe dat onze lonen een procent minder snel zullen stijgen dan in de buurlanden", zegt hij. "Dit komt onze competitiviteit ten goede en het leidt tot extra jobs die tot extra inkomen leiden."

Reageer

  • Wat vind jij van het interprofessioneel akkoord? Tevreden dat er een loonsverhoging van 1,1% bovenop de index komt? Of had het meer moeten zijn?