Kan je aan iemands schedel en gezicht zien welke talenten hij of zij heeft?

18 april 2018
Kan je op basis van je schedel en gezicht loopbaanadvies krijgen? Wetenschapsjournalist Dieter De Cleene (EOS) nam de proef op de som.

Dieter De Cleene schreef zich in onder een valse naam op de website van TalentTester. Ook gaf hij aan dat hij tien jaar had gewerkt op de communicatiedienst van een universiteit en dat het tijd was voor een nieuwe job. Na een vragenlijst waarin gepeild werd naar zijn karakter, ging hij langs voor een onderzoek.

Recht voorhoofd? Analytische geest

Tijdens de test werd zijn gezicht van dichtbij bekeken en werd zijn hoofd onderzocht. Met opvallende resultaten. "Uit het feit dat mijn neus een klein beetje naar rechts scheef staat, leidt men af dat ik iemand ben waarbij de ratio overheerst", zegt De Cleene. "Uit mijn bolle ogen spreekt verbale intelligentie." En zo konden de mensen van TalentTester kennelijk een profiel schetsen van de journalist.

"Een kwestie van believers of non-believers”

TalentTester ziet geen graten in schedelleer en gelaatkunde. Zaakvoerster Nancy Steels spreekt over believers en non-believers. Steels: "We hebben nooit beweerd dat we wetenschappelijk zijn."

"Kijk maar naar ostheopatie. Hoeveel wind hebben zij niet gevangen, maar toch bezoeken dagelijks honderden mensen de ostheopaat."

Het stoort Steels ook niet dat ze kritiek krijgt van de arbeidspsycholoog die De Cleene in zijn EOS-artikel opvoert, want "dat is hun mening".

Toch terugbetaald

Opvallend: een loopbaanadvies bij TalentTester wordt terugbetaald in de vorm van loopbaancheques. Dan kan u zich de vraag stellen waarom de overheid organisaties, die loopbaanadvies geven op basis van schedelleer, moet erkennen.

Er klopt iets niet volgens De Cleene: "Bij de VDAB hoor ik dat de kwaliteit wordt bewaakt, maar dat men naar de deskundigheid van het advies niet kijkt. Als er nu iets belangrijk is, dan is het de gebruikte methode van TalentTester. Bovendien kan je onmogelijk op basis van zo'n test voorspellen of iemand graag een bepaalde job zal doen", voegt De Cleene toe.

Dieter De Cleene kreeg uiteindelijk het advies om een job te zoeken in de sociale sector.

Bron: vrtnws.be, 'De Wereld Vandaag' en EOS.

Lees ook:

Radio 1 Select