Kandidaat voor een sociale woning? Dan moet je straks je bankrekeningen laten zien

27 juni 2022
© VRT
Wie een sociale woning wil huren, zal vanaf 2024 de afschriften van zijn of haar bankrekeningen moeten laten zien. Wie te veel op zijn rekeningen heeft staan, krijgt geen sociale woning. De Vlaamse regering noemt dat de "middelentoets". Die toets stond al in het regeerakkoord, maar nu zijn meer details bekend. Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) reageert in 'De Ochtend'.

In het regeerakkoord van 2019 staat het letterlijk: "Om misbruiken te voorkomen, voeren we een middelentoets in bij de inschrijving en toewijzing van een sociale woning." Verderop lezen we nog: "De betrokkene is verplicht actief alle informatie te delen." Nu zijn ook de details rond de middelentoets goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Die bepalen dat wie vanaf 2024 een aanvraag doet voor een sociale woning, verplicht wordt om zijn rekeningafschriften te laten zien. Het gaat om afschriften van bankrekeningen, spaarrekeningen en ook beleggingsrekeningen, in binnen- én buitenland.

Als daaruit blijkt dat je een bedrag hebt bijeengespaard dat gelijk is aan wat je per jaar mag verdienen om recht te hebben op een sociale woning, word je geweigerd. Zo mag een alleenstaande zonder personen ten laste niet meer dan 25.850 euro bezitten. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen is dat 43.107 euro.

Controle

De controle gebeurt in twee stappen. Bij de inschrijving moet de kandidaat-huurder een verklaring op eer tekenen over hoeveel geld er op zijn of haar rekeningen staat.

Bij de toekenning ben je verplicht om recente rekeningafschriften met saldi te laten zien om te controleren of je de waarheid hebt gesproken. Als er een vermoeden van fraude is, kan de woonmaatschappij "een diepgaander onderzoek voeren om de werkelijke beschikbare middelen in kaart te brengen".

Dat "diepgaander onderzoek" zal vooral uit gesprekken bestaan, waarbij de kandidaat-huurder zal moeten bewijzen dat hij of zij wel degelijk recht heeft op een sociale woning. "De bewijslast ligt bij de kandidaat-huurder", horen we bij minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

De Vlaamse regering wil er met de nieuwe middelentoets naar eigen zeggen voor zorgen dat sociale woningen alleen gaan naar mensen die ze echt nodig hebben. "Wie voldoende vermogen heeft, moet kunnen doorschuiven naar de private huurmarkt", klinkt het.

"Dit zal de wachtlijsten niet meteen korter maken"

Minister Diependaele laat nog in een reactie weten dat de middelentoets de lange wachtlijsten voor een sociale woning niet meteen korter zal maken. "Het gaat vooral om eerlijkheid en rechtvaardigheid. De Vlaming die voor dit systeem mee betaalt, wil ook dat een sociale woning terechtkomt bij iemand die ze ook echt nodig heeft."

De lange wachtlijsten voor een sociale woning zijn een oud zeer. In 2020 was het aantal kandidaat-huurders al opgelopen tot bijna 170.000 mensen. De Vlaamse regering verwacht dat de lijst, door investeringen in nieuwe sociale woningen, pas vanaf 2026 zal beginnen te slinken.

Tot dan kan wie wacht op een sociale woning wel een beroep doen op de Vlaamse huurpremie. Met die premie kunnen kandidaat-huurders op de private markt een woning huren, Vlaanderen past dan de sociale correctie bij.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'