Kardinaal De Kesel: "Armoede tast de waardigheid van een mens aan"

25 december 2018
In zijn homilie tijdens de klassieke middernachtmis in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen heeft kardinaal en aartsbisschop De Kesel gewezen op armoede en heeft hij opgeroepen tot meer solidariteit.

Kardinaal Jozef De Kesel opende zijn homilie, eigenlijk zijn kerstboodschap, met het klassieke kerstverhaal. Dat van het kind in de kribbe, de "redder" waarvoor geen plaats was in de herberg. De Kesel linkte aan solidariteit: "Hij is niet alleen één van ons geworden. Hij is ook de minste geworden, solidair met allen die in deze wereld van geen tel zijn. En Hij is dat altijd gebleven. Zo heeft Hij geleefd. Zo is Hij ook gestorven. Een vreemde strategie: solidariteit ten einde toe."

De Kesel focuste in zijn homilie vooral op armoede, ook dicht bij huis: "De laatste weken is er bericht over de stijgende armoede hier in West-Europa, ook hier in ons land. Een groot aantal mensen, méér dan we dachten, dat altijd weer bezorgd moet zijn om het einde van de maand te halen. Bijna 16 procent van de Belgische bevolking behoort tot een groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Schrijnender nog zijn de berichten over de kinderarmoede."

De Kesel pleitte ook voor een correcte verdeling van rijkdom: "Armoede is vaak verborgen. Armoede tast de waardigheid van een mens aan. En als de kloof tussen arm en rijk te groot wordt, is dat ook een bedreiging voor de samenleving zelf. Rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van inkomens en goederen is de echte basis van verstandhouding tussen mensen en van vrede in deze wereld."

Meer op vrtnws.be