Kardinaal Mercier

9 november 2018

Quizvraag: Hij heeft een lei in Antwerpen, een laan in Leuven, een straat in Brugge en een plein in Lier en een in Mechelen… Weet u het? Nog een tip: tijdens WOI was hij letterlijk wereldberoemd. Toen hij vlak na de oorlog in Amerika op tournee ging stonden de schoolkinderen hem met Belgische vlaggetjes op te wachten. En hij was aartsbisschop. Kardinaal Mercier.

In zijn tijd beroemder dan Albert I, de Belgische koning die bij zijn soldaten bleef achter de Ijzer. ‘Le roi chevalier’ zo werd hij genoemd, de koning-ridder. Dat klinkt strijdbaarder dan hij in werkelijkheid was, want de vorst was geen voorstander van zinloos bloedvergieten en wilde wel graag een einde maken aan de oorlog door vredesonderhandelingen met de Duitsers.

De kardinaal daarentegen, was een overtuigd jusquaboutist. Doorvechten tot het bittere eind, dat moest je als goede katholiek doen. De Grote Vaderlandse Verzetsheld, dat was hij toen. Vandaar al die straten en pleinen. Vandaag weet bijna niemand nog wie hij was.

Wij gaan daar zaterdag verandering in brengen. Samen met historicus Jan De Volder. Die heeft zopas een geweldig boek gepubliceerd: ‘Cardinal Mercier in the First World War’.