Karin Heremans licht een tipje van de sluier op

25 september 2010

Op 1 september 2009 werd in het multiculturele Koninklijk Atheneum van Antwerpen een hoofddoekenverbod ingevoerd. Directrice Karin Heremans kwam in het oog van de storm te staan, maar verdedigde haar keuze door te stellen dat er steeds meer druk werd uitgeoefend op meisjes die zich niet volgens islamitische voorschriften wilden kleden. Belangrijke principes zoals gelijkwaardigheid en persoonlijke vrijheid kwamen zo in het gedrang.

Vandaag blikt Heremans terug op een bewogen jaar in haar boek ‘Een tip van de sluier', uitgegeven bij Houtekiet. Maar ze kijkt ook verder, naar de achterliggende problematiek; het hele hoofddoekendebat is letterlijk slechts het tipje van een sluier die sociale, economische, culturele en emancipatorische problemen verbergt.