Karolien Grosemans: "Als we F-16-documenten openbaar konden maken, hadden we dat gedaan"

18 april 2018
Karolien Grosemans (N-VA), de voorzitter van de Kamercommissie Defensie, is het niet eens met de kritiek van de oppositie dat de F-16-auditrapporten openbaar gemaakt moeten worden. "Als dat kon, hadden we het wel gedaan", zegt Grosemans in "De Ochtend". "Het gaat om documenten waar in grote letters op staat: "highly confidential" en "for official use only", ik denk dat die woorden duidelijk zijn."

Vandaag zal er in het parlement een hoorzitting zijn over de Belgische F-16's. Oppositiepartij SP.A had documenten naar buiten gebracht waaruit bleek dat de straaljagers zes jaar langer kunnen blijven vliegen dan aanvankelijk gedacht. Volgens SP.A heeft de legertop deze documenten bewust achtergehouden voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Daarom volgde een onderzoek, uit die audits zou blijken dat er geen fouten zijn gemaakt.

"Vandaag krijgt iedereen de kans om zijn verhaal te brengen", zegt commissievoorzitter Grosemans. "De meeste mensen zijn daar heel blij mee. Er zijn in de media zware beschuldigingen geuit."

"Ik heb de vis niet willen verdrinken"

Grosemans heeft van de oppositie veel kritiek gekregen. Zo stonden er oorsponkelijk meer dan twintig sprekers gepland op één dag. "Er werd mij gevraagd om een hoorzitting te organiseren, alle leden van de commissie mochten namen aanleveren die ze wilden horen", verdedigt Grosemans zich. "Ik heb bijna dertig namen ontvangen. Het was een hele puzzel, en daarom is uiteindelijk geregeld om alle mensen in twee dagen te horen. Het is niet zo dat ik de vis heb proberen te verdrinken."

Daarnaast kreeg Grosemans ook kritiek over de audits die zijn gebeurd naar de legertop. Die rapporten zijn strikt geheim. Parlementsleden die de documenten wilden inkijken, moesten hun gsm's afgeven en mochten geen kopieën maken. Dirk Van der Maelen (SP.A) verklaarde achteraf in de media "geen rechtsgeldige redenen te zien om de documenten geheim te houden."

"We hebben drie documenten", zegt Grosemans. "Op één document staat "For official use only", op het tweede document staat "Highly confidential". Dat lijkt me duidelijk. Het derde document valt onder de wet van de classificatiegraden."

"Daarnaast heb je het probleem dat de documenten boordevol namen staan. Zelfs als we ze zouden kunnen laten declassificeren zouden we zo veel namen moeten wegvegen dat de documenten onleesbaar worden."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'