Katholiek Onderwijs: "Er zullen klassen in quarantaine moeten gaan, de vraag is hoeveel het er zullen zijn"

7 januari 2022
©Unsplash
Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs kijkt bezorgd uit naar de herstart van de scholen komende maandag. "We houden ons hart vast zoals heel wat sectoren dat doen. Het aantal besmettingen neemt toe en heel wat leerlingen en leraren zullen de impact daarvan ook ervaren", zegt Boeve in 'De wereld vandaag'.

Beluister het gesprek met Lieven Boeve via Radio 1 Select.

Boeve is blij met de versoepeling van de quarantaineregels (klassen moeten in quarantaine bij vier geregistreerde besmettingen), maar vreest dat er verschillende klassen in quarantaine zullen moeten gaan.

"De vraag is over hoeveel klassen het zal gaan. In oktober hebben we gemerkt dat na verloop van tijd de organiseerbaarheid van het onderwijs in het geding komt. Soms is het beter om over te stappen naar afstandsonderwijs, maar laat ons hopen dat het zover niet komt."

Boeve pleit ervoor dat de overheid budget voorziet om zelftesten te kunnen uitvoeren. "Er is nu een aanbeveling gegeven om leerlingen wekelijks te testen, maar de overheid zou daarvoor budget moeten voorzien. De scholen kunnen die testen niet betalen met hun werkingsmiddelen. Als het niet kan voor alle scholen, zou het zeker moeten gebeuren voor scholen waar de armoedeproblematiek speelt", aldus Boeve.

Daarnaast roept Boeve op om snel werk te maken van de boostercampagne voor 12- tot 17-jarigen.

Beluister het gesprek met Lieven Boeve via Radio 1 Select.