Ken jij de klimaatplannen van je gemeente?

4 februari 2015
Veel Belgische steden en gemeenten zijn bezig met de bescherming van het milieu en de verbetering van de luchtkwaliteit. Vorig jaar hebben 102 gemeenten het 'burgemeestersconvenant' ondertekend waarin ze beloven tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

Het burgemeesterconvenant is een idee van de Europese Commissie. Gemeentebesturen kunnen vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

Ze moeten dus op zoek naar allerlei manieren om de CO2-uitstoot naar beneden te halen. Een heel aantal steden en gemeenten hébben al bepaalde maatregelen genomen.

Leuven wil tegen 2030 geen CO2-uitstoot meer hebben. Dat is toch de ambitie van de vzw Leuven Klimaatneutraal. In Gent keurde de gemeenteraad vorige week het Klimaatplan goed: het stadsbestuur zal nog deze legislatuur 105 miljoen euro investeren in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Elise Steyaert van Climate Alliance geeft uitleg.

Hoe pakt jouw gemeente het klimaatprobleem aan? Bekijk de kaart van De Standaard.

 

REAGEER!

Welke maatregelen neemt jouw gemeente om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen?

Geeft jouw gemeente voldoende informatie over haar klimaatplannen? Vind je dat jouw gemeente nog meer kan doen?

Foto © Getty Images

Het forum is afgesloten. Wil je nog reageren? Mail dan naar hautekiet@radio1.be.

Radio 1 Select