Kerk betaalde al 4,5 miljoen om slachtoffers pedofilie te vergoeden

12 februari 2019
© Belga
De Katholieke Kerk heeft tot nu toe al 4.580.000 euro uitbetaald aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dat zegt Manu Keirse, voorzitter van de stichting Dignity. Die juridische stichting heeft de Kerk met dit doel opgericht omdat de daders van seksueel misbruik niet meer gerechtelijk konden worden vervolgd als de feiten al verjaard zijn.

Strikt genomen gaat het niet om schadevergoedingen. "Om een schadevergoeding uit te betalen, moet je juridisch een verband kunnen leggen tussen feiten en gevolgen", legt Manu Keirse uit in 'De Wereld Vandaag'. Dat kan niet omdat de meeste feiten verjaard zijn voor het gerecht. Aangezien 92 procent van de feiten van meer dan 28 jaar geleden dateren en 56 procent van meer dan 48 jaar geleden, is de term "financiële tegemoetkoming" volgens Keirse correcter.© 

Daarnaast kunnen de bisdommen en ordes van geestelijken zelf nog uitbetalingen gedaan hebben, maar daar heb ik geen zicht op

Het bedrag van 4,58 miljoen slaat alleen op de bedragen die door de stichting Dignity zijn uitbetaald. "Daarnaast kunnen de bisdommen en ordes van geestelijken zelf nog uitbetalingen gedaan hebben, maar daar heb ik geen zicht op", aldus Keirse.

74 procent van de misbruikzaken situeert zich in Vlaanderen, 26 procent in Franstalig België. "Dat komt wellicht doordat er in Vlaanderen meer priesters actief waren in de jongerenwerking", vermoedt Keirse. Uit het rapport blijkt ook nog dat 43 procent van de feiten zich in scholen hebben voorgedaan en 28 procent in parochies.

De tegemoetkomingen worden ingedeeld in vier categorieën, naargelang van de zwaarte van de feiten. De uitbetaalde bedragen gaan tot 1.500 euro in categorie 1 en tot 25.000 euro in categorie 4. Volgens Manu Keirse is geld niet noodzakelijk het belangrijkste voor de slachtoffers. "Erkenning is voor mensen heel belangrijk."

Keirse wijst er nog op dat de Interdiocesane Commissie ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag een nieuw protocol heeft opgesteld en een nieuwe gedragscode ter preventie van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag voor wie werkt in de Kerk. "Het is de bedoeling dat elke aangestelde medewerker binnen de Kerk, van priester tot koorzanger of koster, hier kennis van heeft, zodat hij of zij probleemsituaties meldt, wanneer hij of zij er kennis van krijgt", geeft hij nog mee.

Beluister hieronder het gesprek met Manu Keirse in 'De Wereld Vandaag':

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'