Kernuitstap in Duitsland kan tegen 2021

11 mei 2011

Met de ramp in Fukushima kreeg de discussie over het al dan niet langer openhouden van de kerncentrales in ons land een nieuwe boost. De wet op de kernuitstap van 2003 bepaalt dat de oudste kerncentrales sluiten in 2015, en de recentere in 2025. De regering-Leterme wilde die termijn verlengen, maar u weet dat iemand daar de stekker heeft uitgetrokken.

In Duitsland stelt een zogenoemde raad van wijzen dat een volledige kernuitstap mogelijk is tegen 2021. De sluiting van de zeven oudste Duitse kerncentrales - die zijn stilgelegd na de kernramp in Fukushima - zal volgens de speciale commissie de energievoorziening niet in het gedrang brengen. "Er bestaan genoeg alternatieven voor kernenergie die geen risico's inhouden", is de algemene conclusie van twee commissies die uit wetenschappers, politici en specialisten bestaan.

Zouden wij bij gebrek aan u-weet-wel-wat die ongetwijfeld grondige Duitse studie niet gewoon kunnen overnemen, met conclusie en al?