Kinderen in het zesde leerjaar kennen beter Engels dan Frans

16 juni 2020
© Taylo Wilcox (via Unsplash.com)
De kennis van het Engels bij kinderen in het 6e leerjaar is groter dan die van het Frans. Dat blijkt uit een doctoraatonderzoek aan de universiteit van Gent. Uit die studie blijkt dat kinderen meer Engelse woorden kennen dan Franse, terwijl ze in hun vorige jaren op de lagere school al Frans als vak hadden en nog geen Engels.

Voor hun doctoraat onderzochten drie studenten de woordenschat van 110 kinderen in het zesde leerjaar voor Engels en Frans. Daaruit blijkt dat die kinderen meer Engelse woorden kennen dan Franse.

In een toets haalden de leerlingen gemiddeld 64 procent voor Engels en 41 procent voor Frans. De kinderen hadden ook beduidend meer contact met Engels dan met Frans buiten de school. Ze kijken meer tv, luisteren meer naar Engelse muziek, gamen meer en gebruiken meer Engelse dan Franse woorden op sociale media.

Eindtermen bereikt voor ze een les Engels gehad hebben

“We hebben gemerkt dat heel wat kinderen heel wat Engels kunnen voor de start van de lessen Engels op school” zegt Vanessa De Wilde in ‘De Wereld Vandaag’. Op vlak van luistervaardigheden heeft 1 op de 4 kinderen op het einde van het zesde leerjaar al de eindtermen voor de eerste graad middelbaar onderwijs bereikt voor ze nog maar een les Engels hebben gehad.

Kan je daaruit concluderen dat het aanbod in het eerste en tweede middelbaar moet worden aangepast? “Een moeilijke vraag” vindt De Wilde. “Want tegelijkertijd hebben we ook gevonden dat er heel wat kinderen zijn die dat niet kunnen. Het is een beetje de taak van de leerkracht om daar oog voor te hebben, wat niet altijd makkelijk is.” Er zijn dus veel verschillen.

94 procent vindt Engels leuk, 63 procent Frans

Kinderen die meer blootgesteld worden aan Frans of Engels doen het beter voor de test, zowel in het Engels als in het Frans. Ook blijkt dat Engelse woorden meer lijken op Nederlandse woorden en daarom makkelijker te leren zijn. En woorden die je op jonge leeftijd leert in het Nederlands zijn blijkbaar ook makkelijker om in het Engels te leren.

Toch vindt 94 procent van de kinderen dat Engels een leuke taal is, terwijl "slechts" 63 procent van hen Frans een leuke taal vindt.

Beluister het gesprek met Vanessa De Wilde in 'De Wereld Vandaag':

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: