Kinderen van het verzet

19 oktober 2019
Er zijn in ons land weinig of geen straten en pleinen vernoemd naar verzetshelden. Aan Franstalige kant iets meer, in Vlaanderen slechts een handvol. De herinnering aan de collaboratie leeft sterker dan die aan het verzet tegen de Nazi's. Het VNV en REX zijn bekendere begrippen dan het Onafhankelijkheidsfront en de Witte Brigade - Fidelio. Vanaf dinsdag zou dat kunnen veranderen, want dan begint op Canvas Kinderen van het verzet.

Als er in Vlaanderen werd gesproken over het verzet, was dat lange tijd in negatieve termen. De aandacht ging vooral naar het zogenaamde septemberverzet, mensen die aan het einde van de oorlog, toen het gevaar was geweken, collaborateurs uit hun huizen gingen sleuren. Te weinig aandacht ging naar de duizenden verzetsmensen die op het moment van de bevrijding in de concentratiekampen crepeerden. 

Na Kinderen van de collaboratie brengt Canvas nu Kinderen van het verzet. Dertien kinderen van wie de ouders zich tijdens de tweede wereldoorlog tegen de Nazi's verweerden, op gevaar van hun leven en hun vrijheid, komen aan het woord.

De prijs die hun ouders daarvoor hebben betaald is hoog. Velen kwamen in concentratiekampen terecht. Zestienduizend verzetsstrijders overleefden het niet. Zij die wel overleefden, keerden terug met diepe psychologische kwetsuren. Die trauma's van de ouders worden aan de volgende generatie doorgegeven. De oorlog is dus nog niet voorbij.

Kinderen van het verzet begint volgende dinsdag. Je zou het een monument voor dat verzet kunnen noemen. Koen Aerts heeft de serie wetenschappelijk begeleid, en zit zaterdag aan de Interne Keukentafel.