Is klassiek onderwijs beter dan zelfstandig leren?

6 december 2016
Interactief leren, dat leek jaren dé manier om kinderen wat te laten opsteken in de klas. Maar wat blijkt nu: klassiek leren, daar houden kinderen veel meer aan over. Dat staat alleszins te lezen in het PISA-onderzoek, waarvoor in een 60-tal landen 15-jarigen werden ondervraagd. Pedagoog Pedro De Bruyckere las het lijvige verslag van dat onderzoek.

Volgens De Bruyckere moet de stelling alvast genuanceerd worden: 

"Op basis van resultaten is het inderdaad beter dat je een leerkracht voor de klas hebt staan. Leerlingen die helemaal zelfstandig leren, hebben slechtere resultaten."

"Maar daar komt nog iets anders bij:", zegt De Bruyckere, "namelijk, adaptief onderwijs. Het is belangrijk dat je differentiëert: elk kind leert namelijk op een andere manier. En dan ga je zien dat het niet meer het klassieke onderwijs is, waar de alwetende leerkracht vooraan staat."

De leerkracht moet dus proberen om elk kind op een specifieke manier bij te staan. De Bruyckere benadrukt ook dat vooral de basiskennis leerkrachtgestuurd moet aangeleerd worden: "Eens die basiskennis er is, dan kun je meer naar de leerlingen schrijven."

In het Pisa-rapport staat verder dat kinderen in grotere scholen beter leren. Dat heeft te maken met de grotere kans tot professionalisering van de leerkrachten. Ze kunnen er van elkaar leren.