Klimaatparadox: waarom zijn vliegreizen zo goedkoop?

27 november 2015
"Waarom zijn vliegreizen zo goedkoop, terwijl dieselauto's met man en macht uit de stad worden geweerd?" Die vraag legt luisteraar Jo voor aan het klimaatpanel.

"De stedelijke overheid in Antwerpen roept op dieselwagens in te leveren vanaf 2016. Dat vind ik een uitstekende maatregel. Maar anderzijds zie je reclame hangen van luchthavens die vluchten aanbieden vanaf 29 euro. Dat vind ik een heel fout signaal, want vliegtuigen zijn de meest vervuilende transportmiddelen."

Met die stelling haalt luisteraar Jo een echte klimaatparadox aan. 

 

Weervrouw Jill Peeters benadrukt nog eens dat de focus op dieselwagens veel zal opbrengen in ons land, vooral op korte termijn: "Er zal niet alleen minder uitstoot zijn van broeikasgassen, maar ook een betere luchtkwaliteit. En dat geeft alleen maar voordelen voor de gezondheid: minder astma, minder infertiliteit, minder infecties aan de luchtwegen."

 

Maar ze geeft meteen ook toe dat het contrast met vliegtuigemissies enorm is:

Mogelijk komt er na de klimaattop een belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen, en kerosine is een fossiele brandstof.

 

De vervuiler zal dan die belasting moeten betalen. Het wordt dus doorgerekend in de vliegtuigtickets. "'Pleziervluchtjes' zullen zo zeker minder evident worden", besluit Jill Peeters.