Koen Daniëls: "Steeds minder studenten behalen binnen 3 jaar hun bachelordiploma"

4 oktober 2016
Koen Daniëls
Meer dan 2000 eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven mogen hun opleiding niet meer hervatten. Ze slaagden er niet in om 30% van hun studiepunten te behalen. Het is de eerste keer dat de universiteit beslist om die studenten te weigeren.

Studenten behalen steeds minder hun bachelordiploma binnen de termijn van drie jaar. Dat stelt Koen Daniëls, Vlaams volksvertegenwoordig voor N-VA vast. De belangrijkste reden is volgens Daniëls dat studenten steeds meer gebruik maken van de flexibilisering van het hoger onderwijs.

Studenten schrijven zich steeds minder in voor een volledig jaar.

De overheid moet nu één systeem uitwerken voor alle universiteiten om te voorkomen dat studenten van de ene naar de andere universiteit gaan volgens Koen Daniëls. Ook de hogescholen en universiteiten moeten volgens hem rond de tafel gaan zitten om het probleem aan te pakken. 

De eindtermen in het secundair onderwijs moeten terug bekeken worden om de slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten.

Vandaag kreeg de commissie onderwijs nog een rapport over de eindtermen in het secundair onderwijs. Daarin staat dat er meer aandacht besteed moet worden aan onder andere actuele thema's. Daniëls pleit er dan ook voor dat de eindtermen grondig herbekeken worden zodat ook het hoger onderwijs hier op termijn van kan profiteren.