Koen Metsu (N-VA): "Ik ben tegen de doodstraf, maar men wist op voorhand waar men aan toe was"

19 februari 2019
Koen Metsu en Stefaan Van Hecke
N-VA-Kamerlid Koen Metsu zegt stellig dat hij principieel tegen de doodstraf is. In de discussie over de berechting van de Europese IS-strijders die gevangen zitten in Syrië, had N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever gisteren nog gezegd dat hij er “persoonlijk eigenlijk geen probleem” mee heeft.

Een opvallende uitspraak van Bart De Wever gisteren. In de discussie over de berechting van de 800 Europese IS-strijders die in de regio gevangen zitten, pleitte de N-VA-voorzitter ervoor om ze te laten berechten in Irak, waar ze de doodstraf riskeren.

"We zouden kunnen proberen te bekomen dat men de doodstraf niet uitvoert voor onderdanen van Europese origine. Dat zou kunnen als dat voor de Europese landen wenselijk is”, zei De Wever. En opvallend: “Ik persoonlijk heb er eigenlijk geen probleem mee."

Daags na die uitspraak zet N-VA-Kamerlid Koen Metsu de puntjes op de i. “De berechting in Irak is een optie. Ik heb mijn voorzitter, Bart De Wever, horen zeggen dat er onderhandeld moet worden en dat zij die bijvoorbeeld nog een Europese nationaliteit hebben, niet onderhevig zijn aan de doodstraf. Ik vind dat een heel goed principe”, zegt Metsu in 'De Ochtend'.

Ik zou m’n joker willen inzetten omdat ik principieel tegen de doodstraf ben
Koen Metsu

Wat als Metsu moet kiezen tussen de doodstraf geven in Irak of IS-strijders met de Belgische nationaliteit naar hier halen? “Ik zou m’n joker willen inzetten omdat ik principieel tegen de doodstraf ben." Maar “men wist heel goed waar men aan toe was”, voegt hij eraan toe.

“Als men gruweldaden gaat plegen in een bepaald land, dan is men onderhevig aan de wetgeving van dat land.” Hiermee herhaalt Metsu wat hij twee jaar geleden zei in “Terzake” in een discussie over eventuele Belgische hulp de Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun, die in Irak gevangen zit.

Nationaliteit afnemen

Metsu heeft in het verleden voorgesteld om terroristen met een dubbele nationaliteit de Belgische nationaliteit automatisch af te nemen. De Raad van State floot Metsu terug omdat zijn wetsvoorstel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel zou schenden: mensen met een dubbele nationaliteit zouden disproportioneel zwaarder gestraft worden dan landgenoten met enkel de Belgische nationaliteit.

Metsu kan zich nog altijd niet vinden in die conclusie van de Raad van State. Hij betreurt het dat zijn voorstel is afgeketst, omdat het de afgelopen jaren al van nut had kunnen zijn.

Het is niet omdat je iemands nationaliteit afneemt, dat je plots een veilig persoon bent

(lees verder onder de foto)

Stefaan Van Hecke
Stefaan Van Hecke

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke stelde zich vanochtend in een debat met Metsu de vraag of het afnemen van de dubbele nationaliteit wel zou werken. “Het is niet omdat je iemands nationaliteit afneemt, dat je plots een veilig persoon bent. Ten gronde los je het probleem niet op. Het is eerder een symbool.” Volgens Metsu is zijn voorstel maar een van de vele middelen om het probleem aan te pakken.

Analyse

Voor België een standpunt inneemt over de kwestie van de berechting van de IS-strijders, wil Van Hecke een analyse krijgen van de veiligheidsdiensten in België en Europa. “Het zou wel eens veiliger kunnen zijn om die mensen hier te berechten, op te sluiten en op te volgen. Dat is voor ons een bespreekbare optie, als dat de veiligste is.”

Koen Metsu vindt dat laatste dan weer geen haalbare kaart. Waarom? “Als men iemand 24 uur op 24 moet volgen, heeft men tussen de 12 en de 15 voltijds equivalente medewerkers nodig. Dat is onmogelijk.” Een internationaal tribunaal oprichten om de IS-strijders te berechten, daar is zowel Van Hecke als Metsu ten slotte een koele minnaar van, omdat dat nog veel tijd zou kosten.

Bekijk het integrale debat:

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: