Komen holebi’s (soms) nog te stereotiep aan bod in de media?

1 december 2016
Dag op dag vijftig jaar geleden zond de openbare omroep voor het eerst een programma over homoseksualiteit uit.

Het programma ‘Diagnose van het anders-zijn' liet in iets meer dan een uur zowel experten (zoals dr. criminologie S. De Batselier, prof. dr. R. Dellaert en assistent moraalwetenschappen J. Van Ussel) aan het woord, als leden van de toenmalige Antwerpse homovereniging BVSR (onherkenbaar gefilmd), een districtscommandant van de Rijkswacht, en de man en vrouw in de straat.

Uiteraard is er sindsdien veel veranderd. Een programma waarin uitsluitend over “het probleem van de homoseksualiteit” gepraat wordt is ondenkbaar geworden. Toch blijft het nieuws als er in een soap een holebi-personage opduikt.

Debat

  • Komen holebi’s (soms) nog te stereotiep aan bod in de media? Op welke manier is dat dan? Ken je goede of slechte voorbeelden?
  • ‘De Mol’ Gilles Van Bouwel zei in Het Nieuwsblad van afgelopen weekend: ‘Hoewel ik een gelukkige relatie heb, zou ik toch liever een pilletje nemen om hetero te zijn. Omdat het veel gemakkelijker is’. Welke rol kunnen (en moeten?) de media spelen om holebi’s nog minder als een ‘aparte groep’ te beschouwen?