Komen jongeren met een migratieachtergrond voldoende aan het woord in de media?

23 maart 2017
Jongeren met een migratieachtergrond willen vaker aan het woord gelaten worden in de media. Dat blijkt uit RePresent: een project waarin meer dan 200 jongeren in dialoog gingen met 12 journalisten.

Met dat project wilde het kenniscentrum Mediawijs de media bewuster laten omgaan met jongeren met een migratieachtergrond. Die vinden dat ze nauwelijks een stem hebben in nieuwsmedia.

Jongeren met een migratieachtergrond hebben ook iets te zeggen over milieuvervuiling of over fietspaden. Toch komen ze vooral in een negatieve context aan bod in de media. Ze worden enkel aan het woord gelaten over hun etnische achtergrond of geloof, maar hebben ook iets te zeggen over andere thema’s.

De jongeren en journalisten formuleerden na het project een aantal tips voor nieuwsmakers.

Reageer

  • Komen jongeren met een migratieachtergrond voldoende aan het woord in de media?
  • Komen jongeren met een migratie achtergrond alleen in een negatieve context in de media?
  • Worden ze telkens over dezelfde thema’s aan het woord gelaten?