Komen mannelijke advocaten geloofwaardiger over dan vrouwelijke?

27 juni 2018
Mannelijke advocaten komen anders over dan vrouwelijke, dat wijst een Amerikaans onderzoek uit. Advocaten Nadine Maes en Nina Van Eeckhaut waren het daar in 'Nieuwe Feiten' alvast niet mee eens.

Aan de Universiteit van Arizona voerde men een experiment uit waarin zes advocaten zich moesten uitspreken over een moordzaak. Drie mannelijke en drie vrouwelijke advocaten brachten een slotpleidooi, dat achteraf beoordeeld werd door 700 respondenten. De drie mannelijke advocaten kwamen als krachtig, competent en indrukwekkend uit de analyse, terwijl de vrouwen veeleer de labels hysterisch en irritant kregen.

Glazen plafond

Volgens meester Nadine Maes schort er iets aan de mediarepresentatie van vrouwelijke advocaten. Ook daar is er volgens haar een glazen plafond. “We zijn het eigenlijk niet gewoon om een vrouw te zien pleiten. Dat gebeurt nauwelijks. We zien ze wel eens een korte toelichting geven na een zaak. Maar mocht u ook dat vergelijken, dan kunnen we vandaag enkel vaststellen dat de mannen veel meer aan bod komen.”

“Dat is fundamenteel onrechtvaardig”, vindt meester Nina Van Eeckhaut. De inhoud van een pleidooi mag volgens haar niet ondergeschikt zijn aan het geslacht van de advocaat. “Bij een vrouw rijpt dan het beeld van een viswijf dat op de markt staat te roepen, terwijl een man als competent wordt ervaren.”

Verschillende toonhoogtes

Toch relativeert Van Eeckhaut het resultaat. Zelf heeft ze nog geen ervaring gehad met de andere interpretatie van mannelijke en vrouwelijke strafpleiters. Volgens haar is er ook een belangrijk aspect onbelicht gebleven: toonhoogte. “Het heeft veeleer met de laagheid en de hoogheid van de stem te maken.” Vrouwen met een lagere stem komen van nature geloofwaardiger over en zullen het bijvoorbeeld gemakkelijker schoppen tot CEO.

Volgens Maes heeft elke advocaat bovendien een eigen stijl van pleiten, die voortvloeit uit zijn of haar persoonlijkheid. “In assisenprocessen is het belangrijk om de aandacht van de jury zolang mogelijk vast te houden. We kunnen natuurlijk ook geen kopie zijn van elkaar.” Van Eeckhaut voegde daaraan toe dat het dan ook niet verwonderlijk is dat advocaten daarom soms origineel uit de hoek komen.

Toch klopt het cliché van de hysterische vrouw niet volgens de twee advocates. “Als een advocaat het tranenpedaal te diep probeert in te duwen, dan komt het hoe dan ook niet geloofwaardig over. Het is een kwestie van evenwicht zoeken en doseren”, zegt Van Eeckhaut. “Wanneer men naar een pleitende advocate kijkt, bestaat er nog altijd de kans dat men het gaat zien als overacting”, voegt Maes eraan toe. “Maar ik denk nog altijd dat mensen wel zien wanneer emoties oprecht zijn.”

Beluister hieronder het interview met Nadine Maes en Nina Van Eeckhaut in 'Nieuwe Feiten':

Lees ook: