Koning Filip: "Laat ons vooral durven teder zijn"

22 maart 2017
Tijdens het herdenkingsmoment voor de slachtoffers van de aanslagen in de Europese wijk heeft koning Filip uitzonderlijk het woord genomen. Hij prees de slachtoffers en nabestaanden voor hun waardigheid, moed en levenslust en riep ook op tot een warmere en meer rechtvaardige samenleving. "Laat ons vooral durven teder te zijn."

Het koninklijk paar kwam rond 10.30 uur aan op de herdenkingsplek in de Kleine Wetstraat, waar straks ook het kunstwerk van Jean-Henri Compère ter ere van de slachtoffers van terreur zal worden onthuld.

Koning Filip en koningin Mathilde namen ook hier uitgebreid de tijd om te praten met hulpverleners en slachtoffers. De Kleine Wetstraat ligt vlakbij het Schumanplein, het metrostation daar is maar één halte verwijderd van het metrostation Maalbeek waar vorig jaar de tweede aanslag plaatsvond. De aanslag liet ook bij de Europese gemeenschap een diepe indruk na.

"Niemand kan uw beproeving begrijpen"

Koning Filip nam uitzonderlijk ook zelf het woord. "Niemand kan beweren uw beproeving ten volle te begrijpen", zei de koning aan de getroffen families. "U, die een dierbare hebt verloren en in uw lijf en in uw geest de diepe littekens draagt van de terroristische aanslagen. Wij willen naar uw lijden luisteren en eerbied tonen voor uw beproevingen."

De koning herhaalde dat hij en de koningin tijdens hun vele gesprekken met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners keer op keer diep getroffen zijn door de waardigheid waarmee zij een antwoord hebben geboden op de haat en het geweld. Hij prees de moed waarmee ze de twijfel en vrees hebben beantwoord en de ongelofelijke wil die ze hebben getoond om hun leven opnieuw op te bouwen.

Dankwoord voor hulpverleners en politiediensten

De koning bedankte uitdrukkelijk en hartelijk de mensen die belangeloos de slachtoffers en nabestaanden te hulp zijn geschoten en hen geholpen hebben om de weg naar verzoening te vinden. Hij benadrukte het belang van steun en begeleiding aan de slachtoffers.

Er was een verwijzing naar de periode na de aanslagen. Er zijn lessen geleerd, maatregelen getroffen, middelen ingezet, zei de koning, waarna een woord van dank volgde voor de politie- en inlichtingendiensten. "Ik wens allen te danken die onvermoeibaar over onze veiligheid waken. Die nieuwe misdaden helpen voorkomen en die ervoor zorgen dat schuldigen worden vervolgd."

Oproep voor meer menselijke samenleving

Koning Filip hield tot slot ook een pleidooi voor een meer menselijke samenleving. "Laat me één overtuiging met u delen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om onze samenleving menselijker en rechtvaardiger te maken. Laten we weer leren luisteren naar elkaar, elkaars zwakheden erkennen en daaraan werken."

Laat ons vooral durven teder te zijn. Op deze dag van bezinning en herdenking is ons land u dit engagement verschuldigd.

Bron: deredactie.be