Kopenhagen krijgt overstromingsparken en wolkbreukboulevards

1 februari 2016
Dat ook Noordwest-Europa te maken krijgt met de gevolgen van de klimaatverandering, is geen nieuw feit. Geen idee of veel steden zich daar concreet op voorbereiden, maar Kopenhagen wil alvast niet dweilen met de kraan open. De komende 20 jaar wordt daar een ambitieus climate adaption plan doorgevoerd dat de stad klimaatneutraal én 'skybrudsikker' - wolkbreukbestendig - moet maken. 
 
De Deense hoofdstad kreeg in de voorbije vijf jaar twee stormen met hevige wolkbreuken te verwerken die normaal maar eens per eeuw voorkomen. Volgens onderzoek zou het water rond Kopenhagen de volgende 100 jaar met 0,68 à 1,6 m kunnen stijgen.
 

Het Venetië van het noorden

Kopenhagen had de keuze tussen grootschalige uitbreiding van het rioleringsstelsel of aanpassingen 'op straatniveau'. Het stadsbestuur koos voor de tweede optie: de heraanleg van stadsparken en boulevards, en de bouw van grote (ondergrondse) waterreservoirs. Een aanpak die niet alleen het stadsleven leuker maakt, maar ook de helft goedkoper bleek. 
 
Zo worden bepaalde straten wolkbreukboulevards, die bij hevige regenval blank komen te staan en als afvoerkanaal dienen. Dankzij verhoogde trottoirs houden voorbijgangers en bewoners de voeten droog, en krijgt Kopenhagen Venetiaanse allures.
 
Ingenieus, mooi en al gerealiseerd is Tåsinge Plads: vroeger een geasfalteerd parkeerterrein annex hondenweide, nu een gezellige stadspark/plein met bloemperken in de vorm van omgekeerde paraplu’s die bij hevige regenval het water opvangen. Door de slimme vormgeving loopt het overtollige water naar grote ondergrondse reservoirs. Boven die opslagtanks liggen verende planken of springkussens. Als kinderen daarop springen, worden pompen in werking gezet die de plantsoenen bevloeien. Tåsinge Plads is nu de hoeksteen van ‘s werelds eerste klimaatbestendige wijk. Meer dan 10.000 mensen hebben via 170 initiatieven bijgedragen aan de herinrichting.
 

Potpolder

Een van de meest opvallende projecten wordt het grote stadspark Enghaveparken. Daar komt een grote betonnen put met tribunes waar sportwedstrijden kunnen plaatsvinden. Bij hevige regen wordt de put een vijver die overtollig water afvoert naar ondergrondse reservoirs (zie plaatje). Een stedelijk equivalent van een potpolder, quoi.