Korpschef in Molenbeek neemt afscheid: "No-gozones bestaan niet, wij gaan overal"

7 juli 2017
Johan De Becker neemt binnen enkele weken definitief afscheid als korpschef van zijn politiezone Brussel-West (met daarin Molenbeek). 15 jaar lang heeft hij de politiezone met hart en ziel geleid, nu is het tijd voor een terugblik. "Het is niet de gemakkelijkste politiezone, maar ik vertrek met het gevoel dat we mooi werk geleverd hebben met een hele ploeg."

Voor alle duidelijkheid: met pensioen gaat De Becker niet. Hij ruilt zijn functie als korpschef in voor de dienst interne controle en audit. "Ik ben in totaal 21 jaar korpschef geweest, waarvan 15 jaar in de zone Brussel-West. Het is niet de gemakkelijkste politiezone, maar ik vertrek met het gevoel dat we mooi werk geleverd hebben met een hele ploeg. Maar nog een vijf jaar erbij - tot mijn 63 – dat was iets van het goede te veel", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. 

"Korpschef is een job die je 7 dagen op 7 uitvoert, 24 uur op 24. Wanneer ik mijn gras aan het maaien was in de tuin ging de telefoon weleens en moest ik aan het werk: statistieken zoeken, telefoontjes doen… Nu is het tijd voor quality time."

"No-gozones bestaan niet"

Dat de zone Brussel-West, met onder andere Molenbeek, geen gemakkelijke zone is, is een understatement. Maar no-gozones? Die bestaan niet volgens De Becker. "Wel is het zo dat wij in bepaalde wijken het ons niet kunnen veroorloven om met maar één patrouille ter plaatse te gaan, waar we drie voertuigen moeten sturen. Maar dat zijn geen no-gozones zonder enige controle. Wij gaan overal." In cijfers omgezet: er zijn 60.000 interventies per jaar, 145.000 processen-verbaal worden opgesteld, goed voor 3.000 aanhoudingen waarvan er 900 ter beschikking worden gesteld van het Brusselse parket.

Toch wil hij er nogmaals op wijzen dat Molenbeek en bepaalde wijken van het Kanaal Brussel-Charleroi geconfronteerd worden met specifieke problemen die vragen om financiële middelen. "Er is werk, het moet aangepakt worden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we weten dat we op de goede weg zijn. Alleen moeten we alle neuzen in dezelfde goede richting krijgen."

Wat met het Kanaalplan?

Als korpschef heeft De Becker het Kanaalplan van heel dichtbij gezien en opgevolgd – het plan dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) opperde om negen gemeenten rond de Brusselse Kanaalzone onder andere te voorzien van extra politieondersteuning om zo de criminaliteit aan te pakken. En voor hem werkt het. De reden? "Het Kanaalplan heeft twee grote principes: het niet stigmatiseren van een bevolkingsgroep of geloofsgemeenschap en de multidisciplinaire aanpak."

"In het begin zei men dat dit nooit zou lukken: twee gerechtelijke arrondissementen, tien gemeentebesturen, verschillende politiezones die moeten samenwerken, ook met de federale politie. Wij hebben aangetoond dat de resultaten er zijn." Toch zijn er ook nog heel wat zaken die aangepakt moeten worden: domiciliefraude, sociale fraude, clandestiene moskeeën, alles wat te maken heeft met Foreign Terrorist Fighters …

5.000 woningen of 20.000 inwoners gecontroleerd

Op dit ogenblik heeft de politie zo’n 5.000 woningen of 20.000 inwoners gecontroleerd. En daarbij zijn ze op verrassende zaken gestoten. "Zo hadden we er totaal geen idee van dat er tussen de eerste (verplichte) controle van de wijkagent en de tweede controle die voorzien is door het Kanaalplan een maand later 1.500 mensen niet meer woonden waar ze beweerden te wonen. Dat is enorm veel."

Een ander fenomeen dat de politie heeft vastgesteld is het misbruik van sociale voordelen. "Mevrouw woont met de kinderen op het gelijkvloers en geniet van een werkloosheidsuitkering als alleenstaande, terwijl de kinderen een speciale bijslag krijgen. Meneer – die beweert totaal geen contact meer te hebben met mevrouw – woont op de eerste verdieping en geniet van OCMW-steun. Wanneer de zoon van het gelijkvloers meerderjarig wordt, verhuist hij naar de tweede verdieping en krijgt ook steun als alleenstaande."

Of nog: "We hebben nooit kunnen aantonen dat er een rechtstreeks verband is tussen moskeeën en terrorisme, dus dat beweren we allesbehalve. Maar er zijn 43 moskeeën in oude garages of opslagplaatsen gevestigd, waarvan er maar vijf officieel erkend zijn. Dat betekent een wildgroei zonder stedenbouwkundige vergunningen."

Goede raad voor zijn opvolger

De korpschef heeft één goede raad voor zijn opvolger, die - als alles goed loopt - op 18 juli in zijn voetsporen treedt. "Als chef mag u nooit denken dat u de zaken alleen aankan. Personeel is ongelooflijk belangrijk."